Initiativpulje

Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet at afsætte 100.000 kr. til en initiativpulje, der skal understøtte kulturelle arrangementer hen over sommeren og sensommeren i Nyborg Kommune.

Puljen udmøntes som bevillinger på op til 10.000 kr., der helt eller delvist kan finansiere kulturelle arrangementer. Der skal ikke aflægges regnskab for de enkelte arrangementer, men støtten udbetales kun til faktisk afholdte arrangementer ved indsendelse af dokumentation for afholdte udgifter.

Følgende vil der blive lagt vægt på ved vurdering af ansøgninger:

  • Arrangementet skal bredt set relatere til Kultur- og Fritidsudvalgets overordnede portefølje. Det vil sige, at der gives støtte til alle former for optræden med offentlig adgang (gratis adgang er ikke et krav) samt til enkeltstående idræts- eller naturarrangementer.
  • Arrangementet skal have værdi for en relativ bred gruppe af borgere.
  • Arrangementet skal bidrage til et øget udbud af kulturoplevelser i Nyborg Kommune. Derfor gives der ikke støtte til arrangementer, der sædvanligvis alligevel ville blive afviklet.
  • Arrangementet skal helt eller delvist finde sted i Nyborg Kommune (ved for eksempel guidede vandreture eller lignende kan andre kommuner naturligvis godt besøges).

Ved vurdering af ansøgningerne lægges der i øvrigt vægt på, at

  • Der samlet set appelleres til forskellige målgrupper – fx vedrørende alder og interesser.
  • Der tilgodeses forskellige kunstarter/aktiviteter.
  • Arrangementerne fordeler sig over perioden juli, august og september 2021.

Puljen kan søges af foreninger, organisationer og institutioner, der er forankret i Nyborg Kommune. Privatpersoner kan ikke søge.

Hent ansøgningsskema her

Ansøgning skal senest 15. juni 2021 sendes til Skole- og Kulturafdelingen, e-mail: skole-kulturafdeling@nyborg.dk.

Svar på ansøgninger gives senest 25. juni 2021.

Bevilgede beløb udbetales efter arrangementets afholdelse mod indsendelse af dokumentation for aftalte udgifter.
 

 

Sidst opdateret 30. maj 2021