Kultur-, Fritids- og Idrætspolitikken

Kultur, fritid og idræt i Nyborg Kommune er toppen af et berigende og kreativt liv i musik, idræt, teater og historie – og i kultur i bred forstand.

Uddrag fra Kultur-, Fritids- og Idrætspolitikken:
- Netop i Nyborg. Midt i Danmark - og med udkig til hele verden: Sprudlende kultur, levende fritid og idræt er med i alt - og gi'r os oplevelser og udsyn!

Læs hele politikken her

Sidst opdateret 17. juni 2015