Anvisning af lokaler til brug ved folkeoplysende virksomhed m.v.

I henhold til Folkeoplysningsloven skal kommunen anvise egnede lokaler 

  • til foreningsarbejde for børn og unge 
  • til undervisning for voksne

Kommunale lokaler og udendørsanlæg, skal stilles vederlagsfrit til rådighed med lys, varme, bad, rengøring, inventar, samt fornøden servicelederbistand.

Kommunen kan i særlige tilfælde undlade at yde servicelederbistand.

Lokaler m.v. skal kunne stilles til rådighed for fritidsvirksomhed i det omfang, en sådan anvendelse kan forenes med de formål, som lokalerne m.v. i øvrigt skal tjene.

Lokaleanvisning i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning sker efter følgende prioriterede rækkefølge:

1. Kommunens Ungdomsskole og Musikskole
2. Egnede lokaler til handicappede
3. Aktiviteter for børn og unge
4. Aktiviteter for voksne

Lån af kommunale lokaler og gymnastiksale sker elektronisk via bookingsystem til den ønskede skole.

Gratis lokaler kan endvidere benyttes af følgende foreninger og institutioner med hjemsted i Nyborg Kommune, når lokalerne anvendes til møder og arrangementer for medlemmerne:

1. Børne- og ungdomsorganisationer

2. Andre foreninger og grupper, der har et almennyttigt, kulturelt, velgørende eller folkeoplysende sigte

3. Folkeskolens og Ungdomsskolens elevorganisationer samt sammenslutninger, som f.eks.:

a) Borger, beboer- og grundejerforeninger.
b) Husmoder- og husflidsforeninger o.lign.
c) Kommunale institutioner.
d) Lokalråd.
e) Pensionistforeninger.
f) Politiske foreninger.
g) Faglige organisationer og pædagogiske foreninger.
h) Omsorgsarbejde.
i) Religiøse foreninger.
j) Menighedsråd.
k) Idrætsforeninger og deres støtteforeninger.
l) Humanitære hjælpeorganisationer.
m) Militær, Civilforsvar, Hjemmeværn og Luftmeldekorps.
n) Selvejende institutioner.
o) Fritidshjem og legestuer.

Ansøgninger om benyttelse af lokaler, der ikke kan henføres til de omtalte grupper, afgøres af Skole- og Kulturafdelingen i hvert enkelt tilfælde.

Kommunale lokaler m.v. kan ikke anvises til erhvervsmæssige, kommercielle eller private formål.

Sidst opdateret 17. juni 2015