Grund- og medlemstilskud

Der ydes tilskud til foreningernes medlemmer under 25 år. Tilskuddet består af et grundtilskud på 25 kr. pr. medlem til alle typer foreninger og et gradueret tilskud pr. medlem ud fra foreningens type.

Til type 1 - Idræts- og spejderforeninger:
25 kr. + 150 kr. = 175 kr. i alt pr. medlem.

Til type 2 - Øvrige foreninger:
25 kr. + 0 kr. = 25 kr. i alt pr. medlem.

Grund- og medlemstilskud fremskrives med KL's pris- og lønfremskrivning.

I tilskuddet er der bl.a. tænk på foreningernes udgifter til hold, deltagelse i turnering-er o.l. samt at stille indendørs og udendørs idrætsforeninger lige.

Tilskuddet ansøges via skema en gang årligt inden 1. april.

Datoen for foreningens opgørelse af medlemmer, skal være den samme hvert år.

Aktiviteter i manuelle, kreative og musiske fag kan ikke etableres af idrætsforeninger i Nyborg Kommune.

Ungdomsklubber, der er oprettet via Lov om støtte til Folkeoplysning, kan ikke oppebære tilskud efter Nyborgordningen.

Sidst opdateret 04. marts 2019