Grundlag for tilskud

Grundlaget for at modtage tilskud er, at foreningen er godkendt som en folkeoplysende forening med vedtægter og er hjemmehørende i Nyborg Kommune.

Der kan ikke ydes tilskud efter Folkeoplysningsloven til virksomhed med et kommercielt sigte.

Alle godkendte folkeoplysende foreninger der modtager tilskud eller får anvist lokaler, skal afgive erklæring til kommunen om at de overholder reglerne om indhentning af børneattester.

Reglerne omfatter også folkeoplysende foreninger, der normalt ikke har aktiviteter for børn under 15 år, f.eks. aftenskoler og voksenforeninger.

Erklæringen skal afgives en gang årligt i forbindelse med ansøgning om tilskud eller anvisning af lokaler og sker ved afkrydsning på respektive ansøgningsskemaer.

Erklæringen kan også afgives med foreningens digitale signatur.

Hvis erklæringen ikke afgives, kan der ikke udbetales tilskud eller anvises lokaler til foreningen.

I menuen til venstre kan du se hvilke folkeoplysende godkendte foreninger, der kan ydes tilskud til. 

Sidst opdateret 09. april 2015