Tilskud til ulønnede leder- og instruktøruddannelse

Der ydes tilskud til foreningernes udgifter til uddannelse af frivillige ulønnede ledere/instruktører samme år, som kurset afvikles.

Tilskuddet bevilges med 60% af de godkendte udgifter til kurser afholdt i Danmark.

Der kan max. bevilges tilskud ud fra 1.000 kr. pr. dag pr. person til overnatning og fortæring (svarende til 600 kr.).

Hver forening kan max bevilges tilskud ud fra en samlet årlig udgift på 100.000 kr. (svarende til 60.000 kr.).

I forbindelse med handicappede frivillige ulønnede ledere/instruktørers deltagelse i kurser, ydes der ligeledes tilskud til dennes personlige hjælper efter ovenstående regler.

Der ydes tilskud i forbindelse med frivillige ulønnede ledere/instruktørers transport efter billigste offentlige transportmiddel, og ved kørsel i egen bil ydes der tilskud efter statens gældende regler til befordringsgodtgørelse med den laveste takst.

Tilskud ansøges løbende via skema efter afvikling af uddannelsen og udbetales 2 gange årligt i juni og december. Bilag på afholdte udgifter skal vedlægges som dokumentation. 

Sidst opdateret 17. juni 2015