Nyhedsbrev februar 2018

Valg til Folkeoplysningsudvalget

Følgende er valgt til Folkeoplysningsudvalget:

Nyborg Byråd: Erik Rosengaard, Jan Reimer Christiansen, Martin Stenmann og Frits Christensen.

Aftenskoler: Gitte Overgaard og Finn Jensen (Samrådet for Aftenskolerne) samt Palle Lomborg O. Jensen (NAMUS).

Idrætsforeninger: Peter Johansen, Ole Hansen og Peder Walther Jensen (Nyborg Idræts Samvirke).

Musikforeninger: Keld Hansen og Maria Laursen (SAMMUS).

Spejdere: Henrik Koch-Poulsen (SAMRÅDET).

Idebetonede/andre foreninger: Rita Vig Laugesen (Danehofquilterne).

Handicapforeninger: Bo Nielsen (Østfyns Handicap Idrætsforening).

Folkeoplysningsudvalget har 19. februar 2018 valgt Peter Johansen som formand.

Pulje til foreningernes samarbejde med folkeskoler

Der er stadig mulighed for at søge Kultur- og Fritidsudvalget samt Skole- og Dagtilbudsudvalgets pulje til foreningernes samarbejde med folkeskoler.

Der er allerede bevilget tilskud til flere projekter og ansøgning fremsendes i fællesskab, hvor bl.a. formål og indhold beskrives.

Tilskud bevilges ud fra nedenstående:

  • Der kan max bevilges 25.000 kr. pr. projekt.
  • Midlerne kan tilgå både forening og skole, og der kan suppleres med egenfinansiering.
  • Midlerne kan bruges til nye aktiviteter.

Ansøgningsskema er vedlagt

Uddeling af Priser 2018

Folkeoplysningsudvalget uddeler årligt en Idrætspris, en Musikpris, en Spejderpris samt en Idebetonet Pris.

Uddelingen finder sted torsdag 3. maj 2018 kl. 18.00 på Bastionen, Nyborg, hvor alle interesserede inviteres til at deltage.

Der er sendt mail samt skema til fremsendelse af indstillinger til alle foreninger. Husk sidste frist for fremsendelse af indstillinger er 12. marts 2018.

Ønskes yderligere oplysninger er I velkommen til at kontakte os.

Venlig hilsen

Lars G. Andersen, fritidskonsulent
Dorte Elgaard, fuldmægtig     

Sidst opdateret 02. marts 2018