Nyhedsbrev januar 2019

Lovændring vedr. offentliggørelse af regnskaber

I forbindelse med en ændring af Folkeoplysningsloven skal kommunerne styrke tilsynet på det folkeoplysende område.

Det betyder bl.a., at kommunerne skal offentliggøre de folkeoplysende foreningers regnskaber, hvis de modtager tilskud eller har fået anvist lokaler.
Når I søger om tilskud (1. april) skal I vedlægge jeres reviderede regnskab for 2018.

Bemærk: Når I fremsender jeres regnskab giver I samtidig jeres samtykke til at det må offentliggøres på Nyborg Kommunes hjemmeside i en samlet oversigt.
Bemærk: Hvis I ikke ønsker at foreningens samlede regnskab skal offentliggøres kan I vælge at fremsende et underskrevet ”tilskudsregnskab”. 

Se ansøgningsskema her

Husk altid, at foreningens regnskab jævnfør Folkeoplysningsloven skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

Ansøgninger om udbetaling af tilskud i 2019

Folkeoplysende godkendte foreninger kan søge om følgende:

 • Ansøgning om lokaletilskud i 2019 (for året 2018)
  Fremsendes inden 1. april 2019.
  Udbetales i juni/juli måned 2019.
  Husk at vedlægge sidst reviderede regnskab.
 • Ansøgning om medlemstilskud i 2019
  Fremsendes inden 1. april 2019.
  Udbetales i maj/juni måned 2019.
  Husk at vedlægge sidst reviderede regnskab.
 • Ansøgning om tilskud til uddannelse af ulønnede ledere
  Fremsendes løbende og udbetales 2 gange årligt i juni og december måneder.
  Det præciseres, at tilskud bevilges til foreningernes udgifter til uddannelse af ulønnede ledere/instruktører. Kvittering på afholdte udgifter samt sidst reviderede regnskab vedlægges.

Bemærk: Der skal kun fremsendes et regnskab, såfremt I modtager flere tilskud.

Husk at erklæring vedr. indhentning af børneattester skal afgives en gang årligt og skal ske ved afkrydsning på de enkelte ansøgningsskemaer.

Ansøgningsskemaer vedlagt og kan ses her

Udviklingspuljen

Kommunerne skal afsætte en pulje til udviklingsarbejde med folkeoplysende sigte.

Puljen i Nyborg Kommune er i 2019 på 49.000 kr., som fordeles af Folkeoplysningsudvalget efter ansøgning fra etablerede foreninger, selvorganiserede grupper og enkeltpersoner hjemmehørende i Nyborg Kommune.

Se retningslinjerne her 

Uddeling af Priser 2019

Folkeoplysningsudvalget uddeler årligt en Idrætspris, en Musikpris, en Spejderpris og en Idébetonet Pris. Uddelingen finder i år sted torsdag 11. april 2019 kl. 18.00 på Bastionen, Nyborg, hvor alle interesserede inviteres til at deltage.

Der er til de frivillige folkeoplysende foreninger sendt mail samt skema vedr. fremsendelse af indstillinger. Husk at sidste frist for fremsendelse af indstillinger er 20. februar 2019.

Ønskes yderligere oplysninger er I velkommen til at kontakte os.

Venlig hilsen

Lars G. Andersen, fritidskonsulent
Dorte Elgaard, fuldmægtig     

Sidst opdateret 27. februar 2019