Nyhedsbrev januar 2020

Lovændring vedr. offentliggørelse af regnskaber

I forbindelse med en ændring af Folkeoplysningsloven skal kommunerne styrke tilsynet på det folkeoplysende område.

Det betyder bl.a., at kommunerne skal offentliggøre de folkeoplysende foreningers regnskaber, hvis de modtager tilskud eller har fået anvist lokaler.
Når I søger om tilskud (1. april) skal I vedlægge jeres godkendte regnskab for 2019.

Bemærk: Når I fremsender jeres regnskab giver I samtidig jeres samtykke til at det må offentliggøres på Nyborg Kommunes hjemmeside i en samlet oversigt.
Bemærk: Hvis I ikke ønsker at foreningens samlede regnskab skal offentliggøres kan I vælge at fremsende et underskrevet ”tilskudsregnskab”.

Husk altid, at foreningens regnskab jævnfør Folkeoplysningsloven skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen og regnskaberne ikke må indeholde foreningens konto nr. i pengeinstitut.

Ansøgninger om udbetaling af tilskud i 2020

Folkeoplysende godkendte foreninger kan søge om følgende:

 • Ansøgning om lokaletilskud i 2020 (for året 2019)
  Fremsendes inden 1. april 2020.
  Udbetales i juni/juli måned 2020.
  Husk at vedlægge sidst reviderede regnskab, som skal være underskrevet af hele bestyrelsen, men som ikke må indeholde foreningens konto nr. i pengeinstitut.
 • Ansøgning om medlemstilskud i 2020
  Fremsendes inden 1. april 2020.
  Udbetales i maj/juni måned 2020.
  Husk at datoen for foreningens opgørelse af aktive medlemmer skal være den samme hvert år samt at vedlægge sidst godkendte regnskab, som skal være underskrevet af hele bestyrelsen.
 • Ansøgning om tilskud til uddannelse af ulønnede ledere
  Fremsendes løbende og udbetales 2 gange årligt i juni og december måneder.
  Det præciseres, at tilskud bevilges til foreningernes udgifter til uddannelse af ulønnede ledere/instruktører.
  Husk at vedlægge kvitteringer for kursusafgift og udbetalt befordring samt sidst godkendte regnskab, som skal være underskrevet af hele bestyrelsen.

Bemærk: Der skal kun fremsendes et regnskab, såfremt I modtager flere tilskud.

Husk at erklæring vedr. indhentning af børneattester skal afgives en gang årligt og skal ske ved afkrydsning på de enkelte ansøgningsskemaer.

Ansøgningsskemaer kan ses her

Udviklingspuljen

Kommunerne skal afsætte en pulje til udviklingsarbejde med folkeoplysende sigte.

Puljen i Nyborg Kommune er i 2020 på 50.000 kr., som fordeles af Folkeoplysningsudvalget efter ansøgning fra etablerede foreninger, selvorganiserede grupper og enkeltpersoner hjemmehørende i Nyborg Kommune.

Se retningslinjerne her 

Uddeling af Priser 2020

Folkeoplysningsudvalget uddeler årligt en Idrætspris, en Musikpris, en Spejderpris og en Idébetonet Pris. Uddelingen finder i år sted torsdag 26. marts 2020 kl. 18.00 i Bastionen, Nyborg, hvor alle interesserede inviteres til at deltage.

Der er til de frivillige folkeoplysende foreninger sendt mail samt skema vedr. fremsendelse af indstillinger. Husk at sidste frist for fremsendelse af indstillinger er 3. februar 2020.

Ønskes yderligere oplysninger er I velkommen til at kontakte os.

Venlig hilsen

Lars G. Andersen, fritidskonsulent
Dorte Elgaard, fuldmægtig     

Sidst opdateret 26. januar 2021