Nyhedsbrev januar 2021

Ansøgninger om udbetaling af tilskud i 2021

Folkeoplysende godkendte foreninger kan søge om følgende:

 • Ansøgning om lokaletilskud i 2021 (for året 2020)
  Fremsendes inden 6. april 2021.
  Udbetales i juni/juli måned 2021.
  Husk at vedlægge sidst reviderede regnskab, som skal være underskrevet af hele bestyrelsen.
 • Ansøgning om medlemstilskud i 2021
  Fremsendes inden 6. april 2021.
  Udbetales i maj/juni måned 2021.
  Husk at vedlægge sidst godkendte regnskab, som skal være underskrevet af hele bestyrelsen.
  Datoen for foreningens opgørelse af aktive medlemmer skal være den samme hvert år.
 • Ansøgning om tilskud til uddannelse af ulønnede ledere
  Fremsendes løbende og udbetales to gange årligt i juni og december måneder.
  Det præciseres, at tilskud bevilges til foreningernes udgifter til uddannelse af ulønnede ledere/instruktører.
  Husk at vedlægge kvitteringer for kursusafgift og udbetalt befordring samt sidst godkendte regnskab, som skal være underskrevet af hele bestyrelsen.

Bemærk: Der skal kun fremsendes et regnskab, såfremt I modtager flere tilskud.

Husk at erklæring vedr. indhentning af børneattester skal afgives en gang årligt og skal ske ved afkrydsning på de enkelte ansøgningsskemaer.

Ansøgningsskemaer kan ses her

Skulle der være nogle af jer, der har likvide udfordringer og derfor har behov for fremrykning af udbetaling af tilskud, er I velkommen til at kontakte os.

Offentliggørelse af foreningsregnskaber

I forbindelse med en ændring af Folkeoplysningsloven skal kommunerne styrke tilsynet på det folkeoplysende område.

Det betyder bl.a., at kommunerne skal offentliggøre de folkeoplysende foreningers regnskaber, hvis de modtager tilskud eller har fået anvist lokaler.

Når I søger om tilskud (inden 6. april 2021) skal I vedlægge jeres reviderede regnskab for 2020. Hvis I ikke har haft mulighed for at afholde generalforsamling og fået godkendt jeres regnskab skal dette oplyses, således der kan laves aftale om indsendelse af dette.

Bemærk:

 • Når I fremsender jeres regnskab giver I samtidig jeres samtykke til at det må offentliggøres på Nyborg Kommunes hjemmeside i en samlet oversigt
 • Hvis I ikke ønsker at foreningens samlede regnskab skal offentliggøres, kan I vælge, at fremsende et underskrevet ”tilskudsregnskab” – se ansøgningsskema ovenfor.

Husk altid, at foreningens regnskab jævnfør Folkeoplysningsloven skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

Bemærk, at regnskabet ikke må indeholde oplysning om foreningens konto nr. i pengeinstitut

Revision af regnskab

Der gøres opmærksom på, at foreningen selv vælger en revisor som ikke må være nært beslægtet med formand eller kasserer jævnfør habilitetsreglerne.

Udviklingspuljen

Kommunerne skal afsætte en pulje til udviklingsarbejde med folkeoplysende sigte.

Puljen i Nyborg Kommune er i 2021 på 51.700 kr., som fordeles af Folkeoplysningsudvalget efter ansøgning fra etablerede foreninger, selvorganiserede grupper og enkeltpersoner hjemmehørende i Nyborg Kommune.

Se retningslinjerne her 

Uddeling af Priser 2020 og 2021

Folkeoplysningsudvalget uddeler årligt en Idrætspris, en Musikpris, en Spejderpris og en Idébetonet Pris hvor alle interesserede inviteres til at deltage.

Desværre måtte Uddeling af Priser 2020 udsættes på grund af COVID-19.

Vi håber, at der i 2021 kan afholdes ét arrangement hvor Priser for både 2020 og 2021 kan blive uddelt.

Der vil blive sendt mail samt skema til fremsendelse af indstillinger til 2021 senere på året.

Ønskes yderligere oplysninger er I velkommen til at kontakte os.

Venlig hilsen

Lars G. Andersen, fritidskonsulent
Dorte Elgaard, fuldmægtig     

Sidst opdateret 26. januar 2021