Udlån af pavillon og plæne ved Hesselhuset

Retningslinjer for udlån af pavillon og plæne ved Hesselhuset.

Udlån administreres af Skole- og Kulturafdelingen.

Udlånes til:

 • Kommunale daginstitutioner, skoler og SFO´er.
 • Kommunale institutioner og afdelinger.
 • Godkendte folkeoplysende foreninger under “Nyborgordningen”.
 • Private skoler og SFO´er i Nyborg Kommune.

Anvendelse:

 • Pavillonen må kun anvendes til kl. 24.
 • Begge døre fra lokalet (flugtvejsdøre) til det fri skal være låst op.
 • Der er siddepladser til 45 personer og der må max være 80 personer.
 • Støjende adfærd accepteres ikke.
 • Anvendelse af musik må ikke være til gene for de omkringboende.
 • Brug af åben ild er forbudt.
 • Brugerne rydder pænt op efter sig.
 • Borde og bænke tørres af og stilles på plads.
 • Gulvet fejes og affald fjernes.
 • Opstår der skader på inventar og bygning samt ved manglende rengøring, kan der sendes regning til låner/bruger.
 • Nøglen hentes på Nyborg Rådhus, Borgerservice, Torvet 1, Nyborg første hverdag før arrangementet og afleveres samme sted første hverdag efter arrangementet.

Strøm/vand

Der er indlagt strøm, men ikke vand. Der er mulighed for opvarmning. Der kan hentes vand ved det offentlige toilet i skoven (drikkevand).

Toiletforhold

Der henvises til de offentlige toiletter i skoven bagved (lukket om vinteren). Husk at medbringe ekstra toiletpapir.

Tilsyn

Park og Vej har opsynet med pavillonen og sørger for tømning af affald hver mandag og torsdag.

For yderlige oplysninger og reservation af pavillon og plæne, kontakt

Lars G. Andersen, tlf. 6333 7882, e-mail: laan@nyborg.dk

Dorte Elgaard, tlf. 6333 6863, e-mail: del@nyborg.dk

 

Sidst opdateret 20. august 2020