Vedligeholdelse af forsamlingshuse

Retningslinjer for pulje til vedligeholdelse af forsamlingshuse.

Kultur- og Fritidsudvalget har en årlig pulje på 500.000 kr. hvorfra forsamlingshusene kan søge om tilskud til vedligeholdelse og større renoveringer.

Formålet med puljen er at understøtte og udvikle forsamlingshusene i Nyborg Kommune som folkelige og kulturelle samlingssteder.

Bevillinger fra puljen skal primært medvirke til at realisere vedligeholdelse, istandsættelse, modernisering, energiforbedring samt om- og tilbygning af forsamlingshuse. Renovering af udearealer/parkeringsforhold kan også indgå i puljen.

Puljen kan medfinansiere op til 50 % af projektets samlede udgifter. Bevillingen kan være flerårige men der kan max bevilges 200.000 kr. pr. år.

Ansøgning til puljen skal bl.a. indeholde:

 • beskrivelse samt budget på renoveringsopgaven
 • eget arbejde kan indgå i budgettet med 100 kr./time
 • ansøgt beløb
 • tidspunkt for renoveringsopgavens udførelse

Endvidere skal der oplyses om forsamlingshusets

 • aktivitetsniveau – antal udlejninger
 • bygningsmæssig stand
 • forsamlingshusets seneste godkendte regnskab skal vedlægges
 • evt. tilskud fra andre puljer/fonde

Der kan ikke søges tilskud til:

 • Renoveringer der er gennemført
 • Driftslignende udgifter
 • Kommercielle formål

Renoveringsopgaven skal være afsluttet to år efter bevillingsdato. Ansøgningsfrist til puljen er 1. februar.

Ansøgning sendes til Skole- og Kulturafdelingen, att. Dorte Elgaard, skole-kulturafdeling@nyborg.dk

Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget 8. maj 2018.

 

Sidst opdateret 16. maj 2018