Aktiviteter i Ældre Sagen

Ældre Sagen har en bred vifte af aktiviteter, som vi i Sundheds– og Omsorgsafdelingen kan henvise dig til. De faste aktiviteter er beskrevet nedenfor.

Ældre Sagen

Du kan finde de lokale aktiviteter på følgende hjemmesider:

N.B. BEMÆRK, at mange af aktiviteterne lige nu er sat i bero på grund af COVID-19.

Nyborg/Ullerslev
www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/nyborg-ullerslev
Ældre Sagen i Nyborg/Ullerslev – Formand Ib Kruse, tlf. nr. 2467 4997

Ørbæk
www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/oerbaek
Ældre Sagen i Ørbæk – Formand Sonja Lykkegaard Hansen, tlf. nr. 2383 0010.

Der kan søges om yderligere informationer på Ældre Sagens hjemmeside:
www.aeldresagen.dk

Ældre Sagen tilbyder mange forskellige aktiviteter, her på siden har vi valgt at fremhæve nogle af de mest anvendte:

Besøgsven

Du har mulighed for at få en besøgsven gennem Ældre Sagen. Det er en frivillig, der har tid og lyst til at komme på besøg og lytte til dig. I bestemmer selv, hvor ofte I vil mødes

Kontaktperson: 
Nyborg/Ullerslev - Jørgen Sund Christensen, 6531 4520
Ørbæk - Karen G. Larsen, 2344 0745

Ledsagerordning

Hvis du bor på plejecenter eller er hjemmeboende og modtager hjemmehjælp, kan du få ledsagelse til at komme til og fra f.eks. sygehuset eller speciallæge.  

Kontaktperson: 
Nyborg/Ullerslev - Birgit Robson, 5040 3249 
Ørbæk - Karin Degn, 6533 2477

Bisidderordning

Bisiddere kan støtte dig til samtaler med kommunen, banken osv. De er ikke advokater eller fortalere for borgere, men har en lyttende funktion, så du bagefter kan drøfte indholdet med bisidderen. Der skal afgives en fuldmagt fra dig til bisidderen.

Kontaktperson:
Nyborg/Ullerslev - Helen Therkildsen, 2483 3103
Ørbæk - Hanne Ringsmose, 6133 8596

Vågetjeneste

Vågetjenesten kan støtte døende borgere og pårørende på plejecentre og i eget hjem. Vågetjenesten vil sidde hos borgeren og dække de behov, borgeren måtte have gennem medmenneskeligt nærvær.

Kontaktperson: 
Nyborg/Ullerslev - Vagttelefon, 4049 4622 
Ørbæk - Vagttelefon, 6129 0347

En hjælpende hånd

Du har mulighed for at få en hjælpende hånd til små praktiske gøremål i hjemmet. Det kan f.eks. være at hænge billeder op, skifte pærer osv. Hjælpen er gratis.

Kontaktperson:
Ørbæk - Jørgen Johannesen tlf.: 2091 1750, Bent Gylling tlf.: 2512 2680 eller Freddy Mortensen tlf.: 4147 4598
Nyborg/Ullerslev - Finn Ammentorp, 2483 0488 eller Preben Andersen 2693 1055

 

Tryghedsopkald

Tryghedsopkaldene er for dig, der bor alene og er isoleret i eget hjem. En frivillig ringer til dig hver morgen for at snakke om din tilstand eller andre ting, som kunne være relevante for din situation. 

Kontaktperson: 
Nyborg/Ullerslev - Hanne Grove, 6531 3865, Birgit Robson, 5040 3249
Ørbæk - Sonja Lykkegaard Hansen, 2383 0010/6533 2046

Fællesspisning og måltidsven

I Ældre Sagen har du mulighed for at deltage i forskellige fællesspisningsarrangementer, hvor der er rig mulighed for at møde nye mennesker over et måltid.

I Nyborg og Ullerslev
www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/nyborg-ullerslev/aktiviteter-og-kurser

I Ørbæk
www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/oerbaek/aktiviteter-og-kurser

Måltidsven
Derudover er der mulighed for at få en personlig måltidsven, der kommer 1 gang om ugen i dit eget hjem for at spise sammen med dig.

Kontaktperson:
Ib Kruse, tlf. nr. 2467 4997

 

It-hjælp

Der er hjælp at hente, hvis du har udfordringer med computer og internet afhængigt af dit it-behov og -niveau. 

Én til én undervisning

Har du udfordringer med din computer, kan du ikke komme ind på en hjemmeside eller vi du blot gerne lære at betjene en computer?

Så har du mulighed for at modtage gratis IT-undervisning i dit eget hjem.

Kontakt en af kontaktpersonerne nedenfor:

Bodil Sindal, sindal@os.dk, tlf.: 6070 8266

Mogens Petersen, mogenserland@gmail.com, tlf.: 3012 6671

IT-café

Nyborg Kommune tilbyder i samarbejde med Ældre Sagen gratis IT-hjælp til seniorer, der har udfordringer med computer og internet. Uanset om du er nybegynder eller erfaren, står de frivillige klar til at hjælpe dig med netop det IT-spørgsmål eller - problem, som du står med.

Medbring din egen computer eller tablet eller lån en computer i IT-caféen.

IT-Café Nyborg

Sted: Arkaden, Nørrevoldgade 14 (Indgang ved Borgerservice på Rådhuset)
Tidspunkt: Hver fredag fra 10-13

www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/nyborg-ullerslev/aktiviteter-og-kurser#/kategori/3

IT-Café Ørbæk

Sted: Ørbæk Midtpunkt, Langemosevej 5, 5853 Ørbæk
Tid: Hver onsdag fra 09.30-11.30

www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/oerbaek/aktiviteter-og-kurser#/kategori/3

Sidst opdateret 12. februar 2021