Aktiviteter i Ældre Sagen

Ældre Sagen har en bred vifte af aktiviteter, som vi i Sundheds– og Omsorgsafdelingen kan henvise dig til. De faste aktiviteter er beskrevet nedenfor.

Ældre Sagen

Du kan finde de lokale aktiviteter på følgende hjemmesider:

Nyborg/Ullerslev
www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/nyborg-ullerslev
Ældre Sagen i Nyborg/Ullerslev – Formand Ib Kruse, tlf. nr. 2467 4997

Ørbæk
www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/oerbaek
Ældre Sagen i Ørbæk – Formand Sonja Lykkegaard Hansen, tlf. nr. 2383 0010.

Der kan søges om yderligere informationer på Ældre Sagens hjemmeside:
www.aeldresagen.dk

Ældre Sagen tilbyder mange forskellige aktiviteter, her på siden har vi valgt at fremhæve nogle af de mest anvendte:

Besøgsven

Du har mulighed for at få en besøgsven gennem Ældre Sagen. Det er en frivillig, der har tid og lyst til at komme på besøg og lytte til dig. I bestemmer selv, hvor ofte I vil mødes

Kontaktperson: 
Nyborg/Ullerslev - Jørgen Sund Christensen, 
Ørbæk - Karen G. Larsen, 2344 0745

Ledsagerordning

Hvis du bor på plejecenter eller er hjemmeboende og modtager hjemmehjælp, kan du få ledsagelse til at komme til og fra f.eks. sygehuset eller speciallæge.  

Kontaktperson: 
Nyborg/Ullerslev - Birgit Robson, 5040 3249 
Ørbæk - Hanne Ringsmose, 6133 8596

Bisidderordning

Bisiddere kan støtte dig til samtaler med kommunen, banken osv. De er ikke advokater eller fortalere for borgere, men har en lyttende funktion, så du bagefter kan drøfte indholdet med bisidderen. Der skal afgives en fuldmagt fra dig til bisidderen.

Kontaktperson:
Nyborg/Ullerslev - Bo Thygesen, 2162 7180
Ørbæk - Hanne Ringsmose, 6133 8596

Vågetjeneste

Vågetjenesten kan støtte døende borgere og pårørende på plejecentre og i eget hjem. Vågetjenesten vil sidde hos borgeren og dække de behov, borgeren måtte have gennem medmenneskeligt nærvær.

Kontaktperson: 
Nyborg/Ullerslev - Vagttelefon, 4049 4622 
Ørbæk - Karen G. Larsen, 2344 0745

En hjælpende hånd

Du har mulighed for at få en hjælpende hånd til små praktiske gøremål i hjemmet. Det kan f.eks. være at hænge billeder op, skifte pærer osv. Hjælpen er gratis.

Kontaktperson:
Ørbæk - Robert Rasmussen, 2324 0250
Nyborg - Mogens Blidegn, 6065 1945 eller Finn Ammentorp, 2483 0488
Ullerslev - Niels Jørgen Nielsen, 6133 2124

 

Samtalegruppe

Samtalegruppen er for dig, der har mistet en pårørende eller allernærmeste, og som kunne tænke sig at indgå i en gruppe, hvor der tales og lyttes.

Kontaktperson:
Nyborg/Ullerslev: Birgit Holm: tlf. nr. 5091 2267 og Lise Schmidt: tlf. nr. 2089 4952

 

Tryghedsopkald

Tryghedsopkaldene er for dig, der bor alene og er isoleret i eget hjem. En frivillig ringer til dig hver morgen for at snakke om din tilstand eller andre ting, som kunne være relevante for din situation. 

Kontaktperson: 
Nyborg/Ullerslev - Hanne Grove, 6531 3865
Ørbæk - Anny Madsen, 6091 3263

Fællesspisning og måltidsven

I Ældre Sagen har du mulighed for at deltage i forskellige fællesspisningsarrangementer. For eksempel har du i Klub Ørbæk mulighed for socialt samvær ved at deltage i en spisegruppe, hvor der er rig mulighed for at møde nye mennesker over et måltid.

Kontaktperson:
Lone Vilhelmsen, tlf. nr. 2045 7719

I Nyborg og Ullerslev
www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/nyborg-ullerslev/aktiviteter-og-kurser

I Ørbæk
www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/oerbaek/aktiviteter-og-kurser

Måltidsven
Derudover er der mulighed for at få en personlig måltidsven, der kommer 1 gang om ugen i dit eget hjem for at spise sammen med dig.

Kontaktperson:
Ib Kruse, tlf. nr. 2467 4997

 

It-hjælp

Der er hjælp at hente, hvis du har udfordringer med computer og internet afhængigt af dit it-behov og -niveau. 

I Nyborg og Ullerslev
www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/nyborg-ullerslev/aktiviteter-og-kurser#/kategori/3

I Ørbæk
www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/oerbaek/aktiviteter-og-kurser#/kategori/3

Sidst opdateret 22. januar 2019