Ældreboliger i Nyborg Kommune

En ældrebolig er en 2-værelses lejlighed på ca. 60 m² med handicapvenlig indretning. Det er selvstændige boliger, der ligger i tilknytning til et plejecenter. Det giver mulighed for at benytte aktivcenterets café og aktivitetstilbud.

Hjælpen i ældreboliger ydes på samme vilkår som til andre hjemmeboende borgere i Nyborg Kommune.

Hvem kan få en ældrebolig?

Du har mulighed for at komme i betragtning til en ældrebolig, hvis

  • du modtager hjælp fra hjemmeplejen
  • du vil drage nytte af den nærliggende café
  • du vil deltage i aktiviteter i aktivcenteret
  • du har brug for en bolig med ældrevenlig indretning

Sådan søger du om en ældrebolig

Du skal kontakte Visitationen med dit ønske om en ældrebolig. Ud fra en samtale med dig og evt. dine pårørende om din situation og ønsker til en anden bolig, laver visitator en indstilling til Boligvisitationsudvalget.

Du skal selv ønske at flytte til en ældrebolig, og du skal selv skrive under på ansøgningen.
Sundheds- og Omsorgsafdelingens Boligvisitationsudvalg behandler din ansøgning.

Hvor finder jeg Ældreboliger

  • Egevangsvej 1, 101 – 124, Ullerslev, Fyn Almennyttige Boligselskab, tlf. 6312 5600
  • Nydamsvej 3-21, Nyborg, Andelsboligforeningen Sprotoften, tlf. 6535 1485
  • Rosenvænget 1-20, Ørbæk, BSB, tlf. 7664 6720
  • Stationsvej 47-69, Ørbæk, BSB, tlf. 7664 6720
  • Egeparken 42-92 (lige nr.) og 25-47 (ulige nr.) og Egevej 14-52, Nyborg, AB Holmegaarden, tlf. 6531 3195

Du kan læse mere om tildeling af bolig, bolig i anden kommune og klagevejledning i pjecen og i kvalitetsstandarden.

Læs pjece om Ældreboliger i Nyborg Kommune

Læs kvalitetsstandarden for visitationen til ældrebolig her

Sidst opdateret 28. februar 2019