Ældreboliger i Nyborg Kommune

En ældrebolig er en 2-værelses lejlighed på ca. 60 m² med handicapvenlig indretning. Det er selvstændige boliger, der ligger i tilknytning til et plejecenter. Det giver mulighed for at benytte aktivcenterets café og aktivitetstilbud.

Hvad er en ældrebolig?

En ældrebolig er en handicapvenlig 2-værelses lejlighed på ca. 60 m². Boligen ligger tæt på et aktivcenter, hvilket giver mulighed for at benytte deres café og aktivitetstilbud. Ældreboligen er en et-plansbolig i rolige omgivelser med adgang til et havemiljø. Den hjælp du kan få i en ældrebolig er på samme vilkår, som i din nuværende bolig.

Hvem kan få en ældrebolig?

Du har mulighed for at komme i betragtning til en ældrebolig, hvis

  • du modtager hjælp fra hjemmeplejen
  • du vil drage nytte af den nærliggende café
  • du vil deltage i aktiviteter i aktivcenteret
  • du har brug for en bolig med ældrevenlig indretning

Sådan søger du om en ældrebolig

Du skal kontakte Visitationen med dit ønske om en ældrebolig. Ud fra en samtale med dig og evt. dine pårørende om din situation og ønsker til en anden bolig, laver visitator en indstilling til Boligvisitationsudvalget.

Det er vigtigt, at du selv ønsker at flytte, og du skal selv skrive under på ansøgningen. Sundheds– og Omsorgsafdelingens Boligvisitationsudvalg behandler din ansøgning om en ældrebolig.

Visitation til ældrebolig

Opfylder du kriterierne bliver du visiteret til en ældrebolig. Har vi en ledig bolig, tilbydes du den med det samme, ellers kommer du på venteliste. Når du bliver tilbudt en ældrebolig, har du en uge til at beslutte, om du vil have boligen eller ej.

Vi forventer, at du overtager boligen fra den tilbudte dato, og at indflytningen sker snarest derefter. Du kan forvente, at der kan være kort tid fra tilbud om bolig til overtagelsesdatoen.

Indskud og husleje

Indskud og husleje er forskellig alt afhængig af, hvilken bolig du bliver tilbudt. Du kan høre mere om priserne ved at ringe til det boligselskab, der er tilknyttet ældreboligen. (Se nedenfor).

Du kan søge om boligstøtte gennem Udbetaling Danmark på www.borger.dk/boligstøtte eller på tlf. 7012 8063. Du kan også søge om lån til indskud hos Ydelseskontoret på tlf. 6333 7000.

Hvor finder jeg Ældreboliger?

  • Egevangsvej 1, 101 – 124, Ullerslev, Fyn Almennyttige Boligselskab, tlf. 6312 5600
  • Nydamsvej 3-21, Nyborg, Andelsboligforeningen Sprotoften, tlf. 6535 1485
  • Rosenvænget 1-20, Ørbæk, BSB, tlf. 7664 6720
  • Stationsvej 47-69, Ørbæk, BSB, tlf. 7664 6720
  • Egeparken 42-92 (lige nr.) og 25-47 (ulige nr.) og Egevej 14-52, Nyborg, AB Holmegaarden, tlf. 6531 3195

Du kan læse mere om tildeling af bolig, bolig i anden kommune og klagevejledning i pjecen og i kvalitetsstandarden.

Yderligere spørgsmål

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Myndighed i Socialafdelingen på tlf. 6333 7540 (mandag—fredag mellem 10.00 og 12.00) eller på visitationen@nyborg.dk. Nedenfor kan du læse hele kvalitetsstandarden for visitation til ældrebolig.

Læs kvalitetsstandarden for visitationen til ældrebolig her

Sidst opdateret 01. marts 2021