Plejeboliger i Nyborg Kommune

En plejebolig er en lejlighed, der ligger på et plejecenter.

På plejecenteret er der fast personale omkring dig døgnet rundt, som sikrer, at du får den hjælp, du har behov for.

Hvem kan få en plejebolig?

Plejeboligerne er for dig, der har et væsentligt behov for professionel støtte og pleje døgnet rundt, som ikke længere kan varetages i dit hjem.
Når vi visiterer til en plejebolig, lægger vi vægt på, at andre muligheder har været afprøvet i dit hjem. For eksempel øget hjælp, dagcenteraktiviteter, hjælpemidler, madordning, nødkald med mere.

Sådan søger du om en plejebolig

Du skal kontakte Visitationen med dit ønske om en plejebolig. 
Ud fra en samtale med dig og evt. dine pårørende om din situation og ønsker om en anden bolig, laver visitator en indstilling til Boligvisitationsudvalget.

Det er vigtigt, at du selv ønsker at flytte og selv skriver under på ansøgningen. Hvis det ikke er muligt for dig selv at tage stilling til en flytning, og du ikke selv kan skrive under, kan en pårørende søge Statsforvaltningen om værgemål.

Hvem visiterer til plejeboliger?

Alle ansøgninger om plejeboliger behandles af et boligvisitationsudvalg. Boligvisitationsudvalget holder møde den første mandag hver måned. Du eller dine pårørende har mulighed for at deltage i mødet, når din ansøgninger bliver behandlet.

Du kan læse mere om tildeling af bolig, bolig i anden kommune og klagevejledning i kvalitetsstandarden.

Læs kvalitetsstandard for visitationen til plejeboliger her
Læs pjece om Plejebolig i Nyborg Kommune her

Du kan se billeder og film af vores plejeboliger her 

Plejecentre

Vindinge Landsbycenter, Vindinge Landsbycenter 1, 5800 Nyborg, tlf. 6333 7042.
Administreres af: Andelsboligforeningen Sprotoften tlf. 6531 1485.

Plejecenter Svanedammen, Svanedamsgade 17, 5800 Nyborg, tlf. 6333 7038.
Administreres af: Nyborg Kommune tlf. 6333 7954.

Plejecenter Rosengården, Kløvervej 1, 5853 Ørbæk, tlf. 6333 7033.
Administreres af: Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup. 

Plejecenter Egevang, Egevangsvej 1, 5540 Ullerslev, tlf. 6333 7300. 
Administreres af: Nyborg Kommune tlf. 6333 7954.

Sidst opdateret 21. januar 2019