Plejecentre i Nyborg Kommune

I Nyborg Kommune er der seks plejecentre. Fire i Nyborg, et i Ørbæk og et i Ullerslev.

Velkommen til plejecentre i Nyborg Kommune 

Klik på navnene nedenfor og find information om de enkelte plejecentre.

Plejecentre i Nyborg Kommune

Vindinge Landsbycenter

Plejecenter Svanedammen

Plejecenter Rosengården i Ørbæk

Plejecenter Egevang i Ullerslev

Klippekortsordning til beboere på plejecentre

Klippekortsordningen indebærer, at alle plejehjemsbeboere i Nyborg Kommune kan få en times ekstra hjælp om ugen oven i den hjælp, der allerede gives. Klippekortet er fleksibelt. Det betyder, at der kan bruges ét klip om ugen (1 time) eller der kan spares klip sammen, som kan anvendes til aktiviteter, der kan tage længere tid

Hvad kan klippekortet bruges til?

Klippekortet er borgerens tid, hvorfor plejehjemsbeboere er med til at bestemme, hvad hjælpen skal bruges til. Det kan eksempelvis være at besøge familie eller venner, ledsagende ture, deltagelse i arrangementer, hjælp til afholdelse af fødselsdag mm. Klippekortet skal således anvendes til aktiviteter, der ligger ud over den eksisterende plejeindsats.

Hvad skal jeg gøre for at få et klippekort?

Ønsker du som borger at benytte dig at klippekortsordningen, kan du tage kontakt til din kontaktperson på plejecentret eller en pårørende, og fortælle om dine ønsker til brug af den ekstra tid, du tildeles. Nyborg Kommune sikrer, at alle plejehjemsbeboere oplyses om ordningen. De gælder også de svageste beboere, fx beboere med demens. Din kontaktperson vil fortælle dig mere om klippekortet, dine muligheder for valg af aktiviteter, og hvordan de planlægges.

Vær opmærksom på

Vær opmærksom på, at hvis der er udgifter forbundet med den aktivitet, du ønsker at bruge klippekortet til, skal du selv afholde udgifterne hertil.

Lovgrundlag

Sundheds- og Ældreministeriets pulje til klippekort til plejehjemsbeboere. Puljen gives til Nyborg Kommune i perioden 1. april 2017 til 31. december 2018.

Sidst opdateret 21. januar 2019