For pårørende

En demenssygdom er ofte meget svært at acceptere for de nære pårørende. De vil ofte være præget af skamfølelse og en følelse af hjælpeløshed.

Derfor har vi fokus på at rådgive pårørende og at inddrage dem i et tæt samarbejde omkring den demensramte.

Netværksgrupper

I netværksgrupperne kan du møde andre ligestillede og udveksle oplevelser og erfaringer i mindre grupper. Grupperne startes op efter behov og ledes af en faglig kompetent person.

Kontakt demenskoordinatorerne for nærmere information

En Netværksgruppe kan give dig mulighed for at: 

  • tale med andre pårørende og udveksle erfaringer
  • få nye syn på muligheder og begrænsninger 
  • blive opmærksom på—og varetage dine egne behov 
  • få ideer til nye handlemuligheder i hverdagen 
  • få viden om støttetilbud i forening og kommune

Pårørendesamtaler

Vi tilbyder individuelle samtaler til pårørende, der har brug for støtte og vejledning.

Kontakt demenskoordinatorerne for nærmere information

Pårørendeskole

5 aftener med fokus på undervisning og erfaringsudveksling for pårørende og nærtstående til personer med en demenslidelse. 

Viden om demens og de problematikker, der følger med sygdommen, er afgørende for, hvordan man kan takle hverdagen - ikke kun for personen med en demenssygdom, men for hele familien. Der dukker mange spørgsmål op, og man skal træffe beslutninger sammen med eller for den demensramte. Det være sig spørgsmål om fremtiden, boligforhold, aflastning med mere. Det kan opleves som et stort følelsesmæssigt pres, og samtidig kan man have familie, børn og arbejde at skulle tage vare på.

Derfor tilbydes pårørende/nærtstående til personer med en demenssygdom en møderække bestående af 5 aftener, hvor emnerne er demenssygdomme, symptomer, behandling, kommunikation og erfaringsudveksling. Der er fagpersoner til stede ved alle 5 møder, og vi sidder i mindre grupper, så der bliver mulighed for at udveksle erfaringer i kaffepausen. Efterfølgende vil der være mulighed for at fortsætte i pårørende-grupper, som sammensættes efter relation (børn/svigerbørn, ægtefæller eller børnebørn).

Tilbuddet er målrettet ægtefæller, voksne børn/svigerbørn, børnebørn, naboer/venner.
Der kan max. deltage 42 personer.
Det koster 200 kr. at deltage.

Tidspunkt: kl. 15.00 - 17.30.

Sted: Caféen v. Aktivcentret på Egevang i Ullerslev, Egevangsvej 1.

Tilmelding på tlf. 6333 7400 mandag til fredag ml. 8 og 9, eller mandag til torsdag 14-15.
Tilmelding efter først-til-mølle-princippet.

Kontakt demenskoordinatorerne for nærmere information

Sidst opdateret 11. maj 2020