Hjemmehjælp

Hvis du i kortere eller længere perioder har brug for hjælp til personlig pleje og praktiske opgaver i hverdagen, kan du få hjælp til dette fra Sundheds- og Omsorgsafdelingen.

Karikaturtegning af fru Madsen der får hjemmehjælp

Hvis du har akut behov for hjælp til personlig pleje, iværksættes det med det samme.

Du kan læse mere om, hvordan du søger om hjemmehjælp, hvilke opgaver man kan få hjælp til og andre forhold omkring hjemmehjælp nedenfor.

Når du søger om hjemmehjælp vil du som udgangspunkt få tilbudt et rehabiliteringsforløb, hvor du gennem træning, vejledning og afprøvning af hjælpemidler får afklaret, hvad du selv kan udføre og hvad du har behov for støtte til.

Hvad indeholder et rehabiliteringsforløb?

  1. Du henvender dig med et ønske om hjælp til personlig pleje eller praktisk hjælp. I samarbejde med dig og evt. dine pårørende, vurderer vi din situation og dine udviklingsmuligheder, samt hvad et rehabiliteringsforløb kan indeholde for dig. 
  2. Sammen med dig sættes der mål og delmål for rehabiliteringsforløbet. Det centrale i dit rehabiliteringsforløb bliver det, som du ønsker at opnå, for at du kan have et aktivt og selvbestemmende liv. 
  3. Der fastsættes en tidsramme for opfyldelse af målene. Tidsrammen vil typisk være op til 12 uger. 
  4. Du vil i hele forløbet få den nødvendige hjælp og støtte til at udvikle dine færdigheder. Hjælpen vil løbende blive tilpasset din udvikling.
  5. Når rehabiliteringsforløbet er slut, bliver der sammen med dig lavet en vurdering af dine nye færdigheder. Der vil blive lavet en vurdering af, om du kan klare dig selv i hverdagen eller om du har behov for hjemmehjælp til en del af dine opgaver i hverdagen. 

Hvis jeg fortsat har behov for hjemmehjælp?

Hvis du efter rehabiliteringsforløbet ikke kan klare alt i din hverdag, vil du kunne blive visiteret til hjemmehjælp.

Hjemmehjælpen vil altid tage udgangspunkt i dine ressourcer, din mulighed for at blive selvhjulpen igen og dit aktuelle behov for hjælp. Hjælpen skal betragtes som et supplement til det, du selv kan gøre, og hjælperen vil inddrage dig som en aktiv partner i de opgaver, der skal løses.

Læs pjecen om rehabiliteringsforløb her

Hvordan får jeg hjemmehjælp?

Har du brug for hjemmehjælp, skal du kontakte visitationen.
Du kan finde kontaktoplysninger til visitationen her

Generel information om hjemmehjælp

Kvalitetsstandarder 2018

Kontakt hjemmehjælpen

Kontakt hjemmeplejen i dit distrikt her

 

Sidst opdateret 11. januar 2019