Information om frit valg af leverandør til personlig pleje

Hvis du er visiteret til personlig pleje via Nyborg Kommune, har du mulighed for at vælge mellem forskellige leverandører.

Nyborg Kommune, Sundheds- og Omsorgsafdelingen

Fyns Hjemmepleje. Få flere oplysninger på www.fynshjemmepleje.dk 

Ønsker du en anden leverandør end en af de ovenstående, kan du få et fritvalgsbevis, der giver dig mulighed for at vælge en privat leverandør til at udføre den personlige pleje. 

Hvad er et fritvalgsbevis?

Et fritvalgsbevis er en købsret til den hjælp du er bevilget til personlig pleje. Fritvalgsbevisets værdi svarer til den omkostning, der er forbundet med den bevilgede hjælp.

Med et fritvalgsbevis kan du vælge en privat leverandør til at udføre de opgaver, du er bevilget hjælp til. Nyborg Kommune afregner direkte med den private leverandør, du vælger. 

Hvad skal jeg gøre?

Når du er bevilget hjælp til personlig pleje og ønsker en anden leverandør end den kommunale hjemmepleje, skal du henvende dig til visitationen.
Visitationen vil informere dig om vilkårene ved et fritvalgsbevis og udregner værdien af beviset.

Derefter skal du selv:

 • finde et CVR-registreret firma, som kan yde hjælp til personlig pleje
 • informere firmaet om hvilke ydelser, du er bevilget hjælp til
 • informere firmaet om værdien af fritvalgsbeviset
 • sikre dig, at firmaet kan overholde de krav, der knytter sig til at levere hjælp til personlig pleje
 • indgå aftale med firmaet om gensidige frister ved ophør med hjælpen

Du og leverandøren skal underskrive fritvalgsbeviset og indsende det til Visitationen.

Hvilke krav er der til den private leverandør?

Den private leverandør skal:
 • være CVR-registreret
 • levere ydelserne efter samme priser, som den kommunale hjemmehjælp
 • levere ydelserne i overensstemmelse med Nyborg Kommunes kvalitetsstandarder
 • levere hjælpen i overensstemmelse med den afgørelse, der er truffet om hjælp. Det vil sige, at hvis du er bevilget hjælp til personlig pleje hver aften, skal den private leverandør  kunne levere den visiterede hjælp hver aften. 
 • sikre, at du også får hjælp ved sygdom og/eller ferieperioder i firmaet.
 • være i stand til at blive koblet op på Nyborg Kommunes omsorgssystem
 • skal dokumentere relevante observationer  i omsorgssystemet 

Hvornår kan det private firma starte?

Når visitationen har modtaget fritvalgsbeviset med underskrifter, får du en bekræftelse samt en dato for hvornår det ønskede firma kan starte.

Kan jeg købe ekstra ydelser?

Det private firma har mulighed for at tilbyde ekstra ydelser, som ligger ud over den visiterede hjælp. Eventuelle ekstra ydelser afregnes direkte mellem dig og det firma, du har valgt. 

Hvad skal jeg gøre hvis min situation ændrer sig?

Du skal henvende dig til visitationen, hvis dit behov for hjælp til personlig pleje ændrer sig, hvad enten du kan klare mere selv og skal have mindre hjælp, eller fordi du har behov for mere hjælp.

Du eller den private leverandør kan rette henvendelse til Socialafdelingen, hvis der er behov for hjælpemidler i forbindelse med din pleje.

Kan jeg skifte leverandør?

Ønsker du at skifte leverandør, skal du henvende dig til visitationen med oplysning om hvem du ønsker som ny leverandør.
Tidspunktet for skift af leverandør afhænger af den aftale, du har indgået med leverandøren om gensidige frister for ophør af hjælpen.

Kan fritvalgsbeviset tages fra mig?

Visitationen kan i særlige tilfælde træffe afgørelse om, at du ikke kan modtage hjælp via et fritvalgsbevis. 
Det kan visitationen gøre, hvis du ikke er i stand til at varetage den daglige ledelsesret eller det viser sig, at du ikke er i stand til at administrere ordningen. 

Du kan finde Fritvalgsbeviset og Nyborg Kommunes kvalitetskrav til leverandøren her

Sidst opdateret 27. april 2021