Pasning af døende (plejeorlov) - Plejevederlag

Du kan som pårørende søge om et plejevederlag for at passe en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem.

Du har ret til at få orlov fra dit arbejde, når du modtager plejevederlag.

Betingelserne for at få bevilget plejevederlag er:

  • At en læge har vurderet, at der kun kan tilbydes lindrende behandling, og at levetiden vil være kort.
  • Den døende skal have et plejebehov.
  • Du og din nærtstående skal være enige om pleje- og pasningsopgaven.
  • Plejen skal kunne varetages i dit eller den døendes hjem.

Du kan læse mere om pasning af døende og plejevederlag her

Ønsker du at søge om denne hjælp, kan du anvende ansøgningsblanketten om plejevederlag i selvbetjeningsboksen i højre hjørne.

Ansøg om plejevederlag

Sidst opdateret 22. februar 2017