Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom

Du kan få orlov fra dit arbejde i en afgrænset periode for at kunne passe og pleje en nærtstående, hvis du opfylder betingelserne i Lov om Social Service § 118.

Hvilke betingelser skal opfyldes?

  • Plejemodtager skal have en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
  • Alternativt til pasning i hjemmet er døgnophold udenfor hjemmet.
  • Pasningsbehovet svarer til et fuldtidsarbejde.
  • Der er enighed mellem parterne om etablering af pasningsforholdet.
  • Ansøger er i stand til at varetage plejeopgaverne.
  • Du har tilknytning til arbejdsmarkedet.

Du kan læse mere om pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom her

Ønsker du at ansøge, kan du anvende ansøgningsblanketten i selvbetjeningsboksen i højre hjørne.

Ansøgning om pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom

Sidst opdateret 22. februar 2017