Mere om udvidet helbredstillæg

Herunder kan du læse mere om udvidet helbredstillæg, der omfatter tilskud til briller, aftagelige tandproteser og fodbehandling.

Hvis du er førtidspensionist med pension tilkendt før 1. jan. 2003 eller folkepensionist, kan du søge.

Derudover gælder at,

  • din likvide formue ikke må overstige 87.700 kr. (2019)
  • din personlige tillægsprocent skal være på mellem 1 og 100 (se din seneste pensionsmeddelelse)
  • kommunen skal godkende, at udgiften er nødvendig.

Tillægget kan ikke ydes med tilbagevirkende kraft, så husk at søge om udvidet helbredstillæg inden du skal have briller, tandproteser eller fodbehandling.

Ansøgning

Du kan ansøge om udvidet helbredstillæg i den gule selvbetjeningsboks i højre side. Du skal logge på med din NemID.

Hvis du ikke kan anvende NemID, kan du enten komme i Borgerservice og få udleveret en blanket eller kontakte os på telefon 6333 8000 og få tilsendt en blanket via post.
Sammen med ansøgningen skal du sende et overslag til kommunen over behandlingen. Du skal afvente en godkendelse fra kommunen, inden du går i gang.

Hvor stort er det udvidede helbredstillæg?

Helbredstillægget er højst 85 % af din egen andel af udgiften, og det beregnes efter din personlige tillægsprocent. Se procenten på din seneste pensionsmeddelelse.
Dog varierer tilskuddet, ud fra de prisaftaler Nyborg Kommune har indgået.
Tilskud fra andre, fx Sygeforsikringen ”danmark”, trækkes fra inden helbredstillægget beregnes.
Når kvitteringen er modtaget, vil tilskuddet blive udbetalt til din NemKonto indenfor 14 dage.

Hvor kan du læse mere om regler?

Reglerne om udvidet helbredstillæg findes i § 14a stk. 4 i Lov om Social Pension og § 18 stk. 4  i Lov om Højeste, Mellemste, Forhøjet almindelig og Almindelig førtidspension m.v.

Tilskud til briller

Du kan få tilskud til standardbriller med stel og enten enkeltstyrkeglas eller flerstyrkeglas.
Hvis der er behov for glas med to styrker, får du tilskud til briller med indbygget læsefelt, selvom du vælger glas med glidende overgang.
Nyborg Kommune har indgået prisaftale med Louis Nielsen.
Hvis du ikke har mulighed for selv at transportere dig til Louis Nielsen, kan der ydes tilskud til at få lavet en synsprøve i eget hjem.

Tilskud til aftagelige tandproteser

Du kan få tilskud til udgiften til den billigste aftagelige tandprotese samt til udvidelse og reparation af proteser. Aftagelige tandproteser omfatter del- og helproteser.
Udgifter til faste tandproteser, fx kroner og broer, er ikke omfattet af reglerne om udvidet helbredstillæg.
Hvis du ønsker en fast protese, kan der udbetales udvidet helbredstillæg, der svarer til en aftagelig  tandprotese, som ellers ville være nødvendig.
Nyborg Kommune har indgået prisaftaler.

Tilskud til fodbehandling

Det kan dreje sig om fodbehandling, der ikke kan ydes tilskud til efter sundhedsloven.
Du kan få tilskud til nødvendig fodbehandling, der ligger ud over den fodpleje, der kan varetages af hjemmeplejen.

Frit leverandørvalg

Du kan frit vælge optiker, tandlæge, tandtekniker og fodbehandler.
Nyborg Kommune har indgået prisaftaler vedr. briller og aftagelige tandproteser.
Kommunens tilskud kan højst udgøre 85 procent af den aftalte pris ifølge prisaftalen, uanset hvilken leverandør der vælges.

Nyborg Kommune har indgået nedenstående prisaftaler:

Ved køb af briller

Louis Nielsen a/s
Rosengårdcentret
Blå Gade - butik 193, Ørbækvej 75,
5220 Odense SØ

Odense C
Kongensgade 26 st., 5000 Odense C

Bilka
Niels Bohrs Alle 150, 5230 Odense M

Svendborg
Møllergade 6, 5700 Svendborg

www.louisnielsen.dk/

Ved køb af tandproteser

Gert Kildehus
Klinisk Tandtekniker
Vestervoldgade 4, 1. th
5800 Nyborg

Tandprotese Klinikken
Aut. Klinisk Tandtekniker
Joan Kongstad Dideriksen
Skippergade 3
5800 Nyborg

www.infotand.dk

Tandprotetikeren
Svendborg
Havnepladsen 3B, (Det Gule Pakhus)
5700 Svendborg

Odense
Torvegade 1 (Hafniahus)
5000  Odense C

Tandprotesen
Grønnegade 21, 1.
5000 Odense C
Tlf. 6610 1017, mobil: 2089 6680
E-mail: lene@tandprotesen.dk

www.tandprotesen.dk

Sidst opdateret 24. august 2020