Politikker, strategier og indsatser

I Sundheds- og Omsorgsafdelingen arbejder vi ud fra de politisk vedtagne politikker, strategier og indsatser.

De er alle med til at definere, hvordan vi møder og kommunikerer med borgere, pårørende og kollegaer, samt hvilke mål vi sammen arbejder hen imod. Fælles for dem alle er vores kerneopgave, som skaber en fælles forståelse af, hvorfor vi gør, som vi gør :

SAMMEN med borgeren skaber vi mulighed for at sundt, aktivt og værdigt liv.

Nedenfor ses alle afdelingens politikker, strategier og indsatser.

Værdighedspolitik

Pårørendepolitik

Klar til fremtiden

Analyse af fremtidens plejecenterstruktur

Kerneopgaven og de fire værdier

Sundhedspolitikken

Demensstrategien

Handicappolitikken

Strategi for mere lighed i sundhed

Frivillighedspolitik

Strategi for rekruttering og fastholdelse på SOSU-området 

Strategi mod ensomhed

Strategi for at forebygge og nedbringe sygefravær på SOSU-området

Sidst opdateret 12. marts 2020