Politikker, strategier og indsatser

I Sundheds- og Omsorgsafdelingen arbejder vi ud fra de politisk vedtagne politikker, strategier og indsatser.

De er alle med til at definere, hvordan vi møder og kommunikerer med borgere, pårørende og kollegaer, samt hvilke mål vi sammen arbejder hen imod. Fælles for dem alle er vores kerneopgave, som skaber en fælles forståelse af, hvorfor vi gør, som vi gør:

SAMMEN med borgeren skaber vi mulighed for at sundt, aktivt og værdigt liv

Kerneopgaven og de fire værdier

Nedenfor ses alle afdelingens politikker, strategier og indsatser.

Politikker

Værdighedspolitik

Pårørendepolitik

Sundhedspolitikken

Handicappolitikken

Frivillighedspolitik

Ernæringspolitik

Beklædningspolitik

Politik for identifikation, forebyggelse og håndtering af mobning og chikane

Strategier

Demensstrategien

Strategi for mere lighed i sundhed

Strategi for rekruttering og fastholdelse på SOSU-området 

Strategi for at forebygge og nedbringe sygefravær på SOSU-området

Strategi for god ledelse 

Strategi mod ensomhed

Kommunikationsstrategi

Analyser

Klar til fremtiden

Analyse af fremtidens plejecenterstruktur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret 05. marts 2021