Politikker, strategier og indsatser

I Sundheds- og Omsorgsafdelingen arbejder vi ud fra de politisk vedtagne politikker, strategier og indsatser.

De er alle med til at definere, hvordan vi møder og kommunikerer med borgere, pårørende og kollegaer, samt hvilke mål vi sammen arbejder hen imod. Fælles for dem alle er vores kerneopgave, som skaber en fælles forståelse af, hvorfor vi gør, som vi gør :

SAMMEN med borgeren skaber vi mulighed for at sundt, aktivt og værdigt liv.

Nedenfor ses alle afdelingens politikker.

Værdighedspolitik

Pårørendepolitik

Klar til fremtiden

Analyse af fremtidens plejecenterstruktur

Kerneopgaven og de fire værdier

Sundhedspolitikken

Demensstrategien

Handicappolitikken

Strategi for mere lighed i sundhed

Frivillighedspolitik

 

Sidst opdateret 27. februar 2019