Rehabiliteringscenter Nyborg

Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk.

Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats.

Hvem kan få et ophold på Nyborg Kommunes rehabiliteringscenter?

Måske du har haft en periode, hvor kræfterne er blevet mindre og du derfor har svært ved at overkomme hverdagens opgaver.

Formålet med et ophold på Nyborg Kommunes rehabiliteringscenter er, at du genvinder færdigheder, så du selvstændigt og trygt kan vende tilbage til den hverdag, som har givet dig værdi.

Hvad betyder det for mig?

En stor del af rehabiliteringen er at blive så selvhjulpen som muligt. Dermed er det vigtigt, at du aktivt indgår i de daglige aktiviteter.

Ophold på rehabiliteringscenter

Rehabiliteringscenteret har 19 rehabiliteringspladser, et træningslokale, køkken samt en spisestue. I et rehabiliteringsforløb vægter vi hjælp til selvhjælp højt. Formålet er, at du efter endt træningsforløb kan genoptage en selvstændig hverdag.

Rehabiliteringscenteret ligger i udkanten af Nyborg med byen til den ene side og kolonihaver til den anden side. Der er gode busforbindelser og rimelig gå afstand til byen, kulturlivet og grønne områder.

Læs mere om Rehabiliteringscenter Nyborg her

Se tilsynsrapport foretaget 19. marts 2018 her

Leder af rehabiliteringscenter
Inge Merete Kaaber
E-mail: imk@nyborg.dk
Tlf. 6333 8040, mobil: 2336 2683.

Sidst opdateret 15. oktober 2018