Sygepleje

Du kan få hjælp til lægeordinerede sygeplejeopgaver, som du er ude af stand til eller kun vanskeligt kan udføre på egen hånd. Alle borgere som visiteres til sygeplejeopgaver, visiteres som udgangspunkt til ydelsen i en sygeplejeklinik.

Hvem kan få sygepleje?

Sygeplejen er gratis for alle, der har bopæl eller midlertidigt ophold i kommunen, og som har fået en lægehenvisning. Sygeplejen ydes også som en hjælp til syge, der ønsker at dø i eget hjem.

Hvis du er syg i eget hjem og har brug for sygepleje, skal du kontakte egen læge eller vagtlæge, der derefter retter henvendelse til os.

Se tilsynsrapport for sygeplejen 2019 her

Kontakt sygeplejen

Bredahlsgade 24A, stuen, 5800 Nyborg.

E-mail: distriktsygepleje@nyborg.dk

Du kan kontakte sygeplejen i telefontiden mellem 13-14 på nedenstående telefonnumre:

Distrikt Svanedam Vest på tlf.: 6333 7616

Distrikt Svanedam Øst på tlf.: 6333 7413

Distrikt Egepark på tlf.: 6333 7616

Distrikt Rosengård, Ørbæk på tlf.:  6333 7311

Didstrikt Egevang, Ullerslev på tlf.:  6333 7310

Ved akut behov for sygepleje ring på tlf. 6333 7657

Områdeleder for sygeplejen, Jernbanebo og Madservice: Birgitte Toft, mail: bto@nyborg.dk
tlf. 6333 7318/ 2941 8513  

Assisternede distriktsleder: Linda Nedergaard, e-mail: lje@nyborg.dk, tlf. 6333 7657

Se gadefortegnelse over hjemme- og sygepleje her

Sidst opdateret 18. februar 2021