Sygepleje

Du kan få hjælp til lægeordinerede sygeplejeopgaver, som du er ude af stand til eller kun vanskeligt kan udføre på egen hånd. Alle borgere som visiteres til sygeplejeopgaver, visiteres som udgangspunkt til ydelsen i en sygeplejeklinik.

Hvem kan få sygepleje?

Sygeplejen er gratis for alle, der har bopæl eller midlertidigt ophold i kommunen, og som har fået en lægehenvisning. Sygeplejen ydes også som en hjælp til syge, der ønsker at dø i eget hjem.

Hvis du er syg i eget hjem og har brug for sygepleje, skal du kontakte egen læge eller vagtlæge, der derefter retter henvendelse til os.

Læs kvalitetsstandarder for sygepleje i sygeplejeklinik her

Se tilsynsrapport for sygeplejen 2019 her

Kontakt sygeplejen

Bredahlsgade 24A, stuen, 5800 Nyborg.

Sygeplejekoordinator tlf. 6333 7657/63337651 fra kl. 7-15.

Akut tlf. 6333 7657.

E-mail: distriktsygepleje@nyborg.dk

Områdeleder for sygeplejen, Jernbanebo og Madservice: Birgitte Toft, tlf. 6333 7334/ 6333 7318, mail: bto@nyborg.dk

Assisternede distriktsleder: Linda Sandahl Ball, e-mail: liba@nyborg.dk, tlf. 6333 7657

Se gadefortegnelse over hjemme- og sygepleje her

Sidst opdateret 05. marts 2020