Akut Sygeplejen

Der er i Nyborg Kommune oprettet et akut team i hjemmesygeplejen, der er tilgængelig døgnet rundt alle ugens syv dage. Læger og sygeplejersker kan henvise til akut teamet, der dækker borgere i eget hjem eller på plejecentre.

Akut teamet er et udekørende team bestående af 8 hjemmesygeplejersker, under lederen af hjemmesygeplejen. Teamet dækker dag- og aftenvagter, mens nattevagten dækkes af den almindelige hjemmesygepleje. Teamet er bemandet med en sygeplejerske i hhv. dag og aftenvagt, hvilket også er gældende i weekender og på helligdage. Akut teamets kapacitet vurderes løbende på baggrund af behovet for teamets indsatser.

Med akut teamet forventes:

 • Nedbringelse af antallet af forebyggelige indlæggelser, som fx dehydrering, urinvejsinfektion, brud på baggrund af fald, tryksår, underernæring og ernæringsbetinget blodmangel
 • At forebygge forværring af akut opstået eller kendt sygdom
 • Forebyggelse og kvalificering af (gen)indlæggelser af komplekse patienter
 • Opfølgning og varetagelse af komplekse pleje- og behandlingsindsatser hos borgere efter udskrivelse fra sygehus

Målgruppe for akut teamet

Målgruppen for akut teamet er borgere med behov for tidlig indsats mhp. afklaring og vurdering af tilstand, fx borgere med akut opstået sygdom, forværring af kendt sygdom eller akut nedsat funktionsevne. Derudover borgere med behov for en opfølgende indsats, fx efter indlæggelse eller borgere, som ikke har behov for indlæggelse, men behov for særlig observationer, pleje og behandling.

Akut teamet kan tilbyde følgende:

 • Klinisk observation og vurdering af borger med akut opstået sygdom eller forværring af almen tilstand – hertil anvendes TOBS (måling af vitale værdier) og ABCDE-vurdering
 • Urinstix og prøvetagning til urindyrkning
 • Podninger til mikrobiologisk undersøgelse
 • Kapillær blodprøvetagning i form af infektionstal, blodprocent, blodsukker og blodketon
 • Udførelse af instrumentelle færdigheder som drænpleje, kateteranlæggelse, sondeanlæggelse, sondeernæring og parenteral ernæring
 • Anlæggelse af PVK til væske og antibiotika samt administrering af IV-behandling
 • Venøs blodprøvetagning i form af natrium, kalium og creatinin
 • Blærescanning

Kontakt

Praktiserende læger og vagtlæger kan kontakte akut teamet alle ugens dage på følgende telefonnumre:

 • I tidsrummet mellem kl. 7 og 23 : 2489 4005
 • I tidsrummet mellem kl. 23 og 7: 2968 1758

Ved tilkald SKAL sygeplejerske have direkte nummer til henvisende læge mhp. hurtigere tilbagemelding efter tilsyn og vurdering af borger.

 

 

 

Sidst opdateret 30. juni 2021