Sygeplejeklinikker

Når du tilbydes sygepleje på en sygeplejeklinik, undgår du ventetid på sygeplejen, som kan opleves ved besøg i eget hjem.

I stedet kan du aftale en tid til besøg i sygeplejeklinikken, som du kender det fra lægen og tandlægen. Der er 4 sygeplejeklinikker i Nyborg Kommune, så du har mulighed for at vælge en tæt på dig.

De fleste af sygeplejeklinikkerne er placeret ved et dags- eller aktivcenter, så et besøg i aktivcenteret kan kombineres med et besøg i sygeplejeklinikken.   

Hvor finder jeg sygeplejeklinikker?

Nyborg

Rehabiliteringscenter, Nydamsvej 1, 5800 Nyborg 
Tlf. 2122 3762 

Plejecenter Egeparken, Egeparken 96, 5800 Nyborg 
Tlf. 2917 0308

Ørbæk

Plejecenter Rosengården, Kløvervej 1, 5853 Ørbæk
 Tlf. 2968 1736

Ullerslev

Plejecenter Egevang, Egevangsvej 1, 5540 Ullerslev 
Tlf. 2968 1745

Hvem kan benytte sig af sygeplejeklinikker?

Hvis du som borger er henvist til sygepleje, vurderer vores sygeplejersker efter gældende retningslinjer, om du skal modtage hjælpen i enten en sygeplejeklinik eller undtagelsesvis i dit eget hjem.

Hvordan bestiller jeg tid?

Du skal blot aftale en tid til besøg i din lokale sygeplejeklinik på ovenstående  tlf. nr. Sygeplejeklinikkerne er til for dig, og derfor forsøger vi at lave aftaler, der passer dig, primært i dagtimerne. Behov for sygepleje kan derfor tilpasses et aktivt liv.
Bliver telefonen ikke taget, bedes du indtale en besked— sygeplejersken vil ringe tilbage.

Hvilke sygeplejeydelser kan jeg modtage på sygeplejeklinikkerne?

På sygeplejeklinikkerne varetages blandt andet:

 • sårbehandling

 • lægeordinerede indsprøjtninger

 • dosering af medbragt medicin

 • antabusbehandling 

 • blodtryks- og blodsukkermåling

 • øjen- og øredrypning

 • måltagning til kompressionsstrømper 

 • pasning af blærekateter og stomier

 • råd og vejledning om inkontinens 

 • generelle råd og vejledning.

 • Derudover kan vi hjælpe dig med mange andre sygeplejefaglige opgaver, som du kunne have brug for efter aftale med din læge. 


Du kan læse mere om sygeplejeklinikkerne i folderene nedenfor.

Velkommen til sygeplejeklinikken - borgere

Velkommen til sygeplejeklinikken - samarbejdspartnere 

Du kan læse mere om sygeplejen her

Information om medicindispensering

Information om dosispakket medicin

Kvalitetsstandard for sygeplejeklinik 

Vi glæder os til at byde dig velkommen i en af vores sygeplejeklinikker.

Sidst opdateret 10. februar 2020