Kvalitetsstandard i hjemmeplejen

Kvalitetsstandarderne for forebyggende besøg, praktisk hjælp, personlig pleje, madservice, afløsning og ældre- plejeboliger blev godkendt på Ældreudvalgets møde 30. maj 2017.

Kvalitetsstandarderne beskriver det serviceniveau, som Nyborg Kommune har fastlagt, og hvilke indsatser Sundheds- og Omsorgsafdelingen kan yde, når du oplever, at hverdagens opgaver bliver vanskelige at klare.. De er grundlaget for, at Visitationen i Sundheds- og Omsorgsafdelingen kan træffe afgørelser, som afspejler de politiske beslutninger.

Indsatserne vil altid tage udgangspunkt i Sundheds- og Omsorgsafdelingens kerneopgave:

SAMMEN med borgerne skaber vi mulighed for et sundt, aktivt og værdigt liv


I "kvalitetsstandarder" kan du læse mere om

Hvad, du skal gøre, hvis du ønsker hjælp 
Hvilke muligheder der er for at få hjælp 
Om sagsbehandling og procedure, når du søger om hjælp 
Om frit valg 
Og andre forhold omkring hjælp i hjemmet

Der er kvalitetsstandarder for følgende områder:

Forebyggende hjemmebesøg 
Rehabiliteringsforløb 
Aktiverende indsats 
Gåture 
Personlig pleje 
Psykisk pleje og omsorg 
Praktisk hjælp - Rengøring 
Praktisk hjælp - Ekstra rengøring 
Indkøb 
Tøjvask 
Ernæring 
Madservice 
Aflastning og afløsning 
Rehabiliteringsophold 
Støtte i hjemmet til borgere med hjemmeboende mindreårige børn 
Klippekort 
Ældrebolig 
Plejebolig

Læs mere mere om formålet med kvalitetsstandarderne og en overordnet beskrivelse af, hvad du kan få hjælp til m.m., på linket nedenfor.

Kvalitetsstandarder 

Kvalitetsstandarderne for forebyggende besøg, praktisk hjælp, personlig pleje, madservice, afløsning og ældre- plejeboliger blev godkendt på Ældreudvalgets møde 9. januar 2018.

Sidst opdateret 04. oktober 2018