Kvalitetsstandard for aflastning

Lovgrundlag

Servicelovens § 84.

Hvem kan få hjælp til aflastning?

Du kan blive aflastet, hvis du varetager den daglige pasning og pleje af din ægtefælle/sambo, forældre eller andre nære pårørende.

Det er en forudsætning, at den pågældende, er indforstået med tilbuddet.

Passer du en pårørende under 18 år, skal du rette henvendelse til Socialafdelingen.

Hvad er formålet med aflastning?

Formålet er, at du kan få et pusterum, så du fortsat har overskud til at varetage pasning og pleje af din ægtefælle/sambo.

Hvad kan jeg få hjælp til?

Aflastning kan gives som afløsning i hjemmet eller som aflastning uden for hjemmet.

Afløsning i hjemmet kan omfatte:

  • Tilsynsbesøg efter individuel vurdering, når din ægtefælle/sambo ikke kan være alene i hjemmet i længere tid ad gangen
  • Afløsning i hjemmet op til 2 timer, 1-2 gange om ugen. Afløsning foregår i dagtimerne og på hverdage
  • Hjælp til praktiske opgaver svarende til kvalitetsstandarder for hjælp til praktiske opgaver.

Aflastning uden for hjemmet kan omfatte:

Aflastning som et ophold på Rehabiliteringscenter i forbindelse med familiearrangementer, ferie og lignende.

Turnusophold, som er aflastningsophold hver 8 uge på Rehabiliteringscenter.

Formålet er, at du fortsat har overskud til at varetage pasning og pleje af din ægtefælle eller samboende.

Hvad kan jeg ikke få hjælp til?

Du kan ikke få hjælp til:

  • Du kan som udgangspunkt ikke få afløsning i hjemmet i weekender og på helligdage
  • Du kan ikke få afløsning i hjemmet, når behovet kan dækkes ved deltagelse i aktivitetstilbud eller særlige tilbud for demente
  • Aflastningsophold i andre kommuner.

Hvem visiterer til indsatsen?

Visitatorer.

Kan jeg selv bestemme, hvem der skal give afløsning eller aflastning?

Afløsning i hjemmet ydes af Nyborg Kommunes hjemmepleje. Der er ikke mulighed for frit valg af leverandør ved afløsning i hjemmet.

Aflastning uden for hjemmet tilbydes på Nyborg Kommunes turnuspladser på Rehabiliteringscenter i Nyborg.

Hvad koster det at få hjælp til afløsning og aflastning?

Ved afløsning i hjemmet er der ingen omkostninger for dig.

Ved aflastning og turnusophold på Rehabiliteringscenteret er der en egenbetaling pr. døgn, der dækker kost og tøjvask. Taksterne reguleres en gang årligt, og kan findes på Nyborg Kommunes hjemmeside.

Du skal selv dække udgifter til transport til og fra turnusophold.

Ved turnusophold medtages egen medicin, personlige hjælpemidler og andre personlige fornødenheder.

Er der noget, jeg skal gøre?

Som pårørende skal du henvende dig i god tid:

  • hvis du ønsker at få aflastning ved familiearrangementer, ferie eller lignende
  • hvis du ikke vil gøre brug af et turnusophold, eller hvis du ønsker at ændre det aftalte tidspunkt.

Følges der op på min bevilling?

De hjælpere, der kommer hos din ægtefælle/samboende, har pligt til at orientere Visitationen om evt. ændringer i jeres hverdag og behov for hjælp.

Visitationen vil følge op på og justere din/din ægtefælle/samboendes bevilling ved tilbagemeldinger fra hjælperne eller ved besøg hos dig.

Sidst opdateret 02. april 2019