Kvalitetsstandard for ernæring

Lovgrundlag

Servicelovens § 83.

Hvad omfatter hjælp til ernæring?

Hjælp til ernæring omfatter de aktiviteter, der knytter sig til indtagelse af mad og drikke.

Hvem kan få hjælp til ernæring?

Hvis du i en kortere eller længere periode har vanskeligt ved eller er ude af stand til selv at anrette og indtage mad og drikke, kan du få hjælp til dette.

Som udgangspunkt vil du få tilbudt et rehabiliteringsforløb, hvor du gennem træning, vejledning og afprøvning af hjælpemidler vil få afklaret, hvad du selv kan udføre, og hvad du fortsat har behov for støtte til.

Hvis du har akut behov for hjælp til ernæring, kan det iværksættes med det samme. 

Hvad er formålet med støtte og hjælp til ernæring?

Formålet med indsatsen er at sikre, at du får den nødvendige ernæring ved at:

 • udvikle og fastholde din evne til selv at anrette og indtage mad og drikke
 • medvirke til, at du får tilgodeset dit behov for mad og drikke.

Hvad kan jeg få hjælp til?

Du kan få hjælp til:

 • Tilberedning og/eller anretning af morgenmad
 • Anretning og servering af måltider, der er leveret fra kommunal eller privat leverandør 
 • Opvarmning af færdigretter i mikrobølgeovn, hvis færdigretter er i boligen, og du har en mikrobølgeovn
 • Hjælp til indtagelse af mad og drikke
 • Max. en gang daglig hjælp til opvask, oprydning og tømme skraldespand i forbindelse med anretning af mad
 • Hjælp til at udfylde bestillingslister til madleverandør.

Hvis du er underernæret og har et særligt behov for støtte til ernæring, kan du få hjælp til tilberedning af smørrebrød, servering af færdig tilberedt grød eller lignende.

Hvad kan jeg ikke få hjælp til?

Du kan ikke få hjælp til:

 • Tilberedning af middagsretter
 • Opvask og oprydning efter gæster.

Hvem visiterer til indsatsen?

Visitatorer.

Kan jeg selv bestemme, hvem der skal hjælpe mig?

Der er mulighed for frit valg af leverandør.

Mulige leverandører:

 • Nyborg Kommunes hjemmepleje
 • Godkendt privat leverandør.

Hvad koster det at få hjælp til ernæring?

Det er gratis at få hjælp til ernæring.

Du skal selv indkøbe madvarer og mikrobølgeovn.

Er der noget, jeg skal gøre?

Du skal være hjemme, når leverandøren kommer - hvis du ikke kan være hjemme, skal du melde afbud til leverandøren.

Hvis der sker ændringer i dit behov for hjælp, fordi du kan klare mere eller mindre selv, skal du orientere Visitationen herom.

Følges der op på min bevilling?

De hjælpere, der kommer hos dig, har pligt til at orientere Visitationen om evt. ændringer i din hverdag og behov for hjælp. Visitationen vil følge op på og justere din bevilling ved tilbagemeldinger fra leverandøren eller ved besøg hos dig.

Sidst opdateret 02. april 2019