Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg

Lovgrundlag

Servicelovens § 79 a.

Hvad er formålet med et forebyggende besøg?

Formålet med de forebyggende besøg er at hjælpe dig til at have fokus på, hvad du fortsat kan gøre for at have ”et godt liv” på trods af de udfordringer, der kan komme, når man bliver ældre.

Hvem kan få et forebyggende besøg?

Det år, du fylder 70 år og bor alene, det år du fylder 75 år og det år du fylder 80 år vil du få et brev med tilbud om besøg på et fastlagt tidspunkt. Ønsker du ikke besøget, skal du melde fra. Er du tilmeldt digital post, vil brevet komme i din e-Boks.

Fra du fylder 82 år, vil du få tilbudt et forebyggende besøg en gang årligt.

Er du i en særlig sårbar situation, fx fordi du er blevet alene, kan du få besøg, fra du fylder 65 år. 

Andre kan også foreslå dig at få et forebyggende besøg, hvis du er i en særlig vanskelig situation, hvor du har brug for råd og vejledning til at komme videre.

Hvad er et forebyggende hjemmebesøg?

Et forebyggende hjemmebesøg er et tilbud om en samtale i dit hjem.

Samtalen kan give dig mulighed for at tale om de udfordringer, der kan komme, når man bliver ældre.

En forebyggende samtale kan omfatte emner om din dagligdag, din trivsel, dit netværk, din boligsituation og dit helbred.

Det er en medarbejder fra Sundheds- og Omsorgsafdelingen, der vil vejlede dig om muligheder og tilbud i dit lokalområde, så du kan have et aktivt og selvbestemmende liv.

I stedet for eller som supplement til et besøg i dit hjem, kan du deltage i de arrangementer, der afholdes i løbet af året.

Hvad indeholder arrangementerne?

Sundheds- og Omsorgsafdelingen vil i løbet af året afholde forskellige arrangementer.

Arrangementerne kan rumme muligheder for, at du kan møde repræsentanter for forskellige kommunale og frivillige tilbud.

Du vil få inspiration til, hvad du kan gøre for fortsat at have et godt liv.

Hvordan får jeg information om arrangementerne?

Er du i målgruppen for forebyggende hjemmebesøg, vil du modtage et brev med oplysning om disse arrangementer, der afholdes som supplement til et forebyggende hjemmebesøg.

Der vil desuden komme information om arrangementerne på Nyborg Kommunes hjemmeside, på Nyborg Kommunes facebookside og i Lokalavisen.

Hvem er ikke omfattet af tilbuddet om forebyggende besøg?

Du er ikke omfattet af tilbuddet om forebyggende hjemmebesøg, hvis du:

  • modtager hjemmehjælp til både praktisk hjælp og personlig pleje
  • bor på et plejecenter

Hvem kommer på besøg?

En sundhedskonsulent fra Sundheds- og Omsorgsafdelingen.

Kan jeg selv henvende mig med ønske om et forebyggende besøg?

Du kan altid kontakte sundhedskonsulenten med ønske om besøg og/eller information.

Sundhedskonsulenterne træffes desuden i Senior Info den sidste torsdag i måneden mellem kl. 10 og 12.

Sidst opdateret 10. januar 2020