Kvalitetsstandard for madservice

Lovgrundlag

Servicelovens § 83.

Hvad omfatter madservice?

Levering af færdigretter i dit hjem. Færdigretter kan være middagsret, forret eller dessert, smørrebrød samt en række andre tilbud.

Færdigretterne leveres som kølemad, hvis holdbarhed er max. 5 dage.

Hvem kan få hjælp til madservice?

Hvis du og din ægtefælle/evt. samboende i en kortere eller længere periode har meget vanskeligt ved eller er ude af stand til selv at tilberede måltider, kan du få madservice.

Når du søger om hjælp til madservice, vil du som udgangspunkt få tilbudt et rehabiliteringsforløb, hvor du gennem træning, vejledning og afprøvning af hjælpemidler får afklaret, hvad du selv kan udføre af opgaver i forbindelse med tilberedning af måltider, og hvad du har behov for støtte til.

Madservice skal iværksættes senest 3 hverdage efter, en bevilling er givet.

I særlige tilfælde kan ordningen iværksættes akut.

Hvad er formålet med madservice?

Formålet med madservice er at give dig et tilbud om en ernæringsrigtig, daglig kost.

Hvad kan jeg få hjælp til?

Køb af:

  • Måltider udbragt som kølemad i dit hjem.
  • Måltider i Nyborg Kommunes caféer.

Du kan få flere oplysninger om leverandørernes tilbud på deres hjemmesider.

Hvad kan jeg ikke få hjælp til?

Tilberedning af måltider i dit hjem.

Hvem visiterer til indsatsen?

Visitatorer.

Kan jeg selv bestemme, hvem der skal levere færdigretterne?

Du kan vælge mellem:

  • Madhuset i Nyborg Kommune 
  • Godkendt privat leverandør

Hvad koster det at få hjælp til madservice?

Du skal betale for de leverede færdigretter.

Taksterne reguleres en gang årligt og kan findes på Nyborg Kommunes hjemmeside.

Er der noget, jeg skal gøre?

Du skal være hjemme, når leverandøren kommer - hvis du ikke kan være hjemme, skal du melde afbud til leverandøren senest 3 hverdage før levering.

Hvis der sker ændringer i dit behov for hjælp, fordi du kan klare mere eller mindre selv, skal du orientere Visitationen herom.

Følges der op på min bevilling?

De hjælpere, der kommer hos dig, har pligt til at orientere Visitationen om evt. ændringer i din hverdag og behov for hjælp. Visitationen vil følge op på og justere din bevilling ved tilbagemeldinger fra leverandøren eller ved besøg hos dig.

Kommunens kvalitetsmål

Kravene til sikring af madens kvalitet beskrives i egenkontrollen, jf. sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 773 af 6. juli 2006 om fødevarehygiejne.

Leverandører skal fremsende godkendt egenkontrolprogram ved anmodning om godkendelse som fritvalgsleverandør af mad.

Sidst opdateret 02. april 2019