Kvalitetsstandard for personlig pleje

Lovgrundlag

Servicelovens § 83.

Hvad er personlig pleje?

Personlig pleje er opgaver i forbindelse med soignering og pleje af kroppen.

Hvem kan få hjælp til personlig pleje?

Hvis du i en kortere eller længere periode har vanskeligt ved eller er ude af stand til selv at udføre personlige pleje, kan du få støtte og hjælp til dette.

Som udgangspunkt vil du få tilbudt et rehabiliteringsforløb, hvor du gennem træning, vejledning og afprøvning af hjælpemidler vil få afklaret, hvad du selv kan udføre, og hvad du fortsat har behov for støtte til.

Hvis du har akut behov for hjælp, er der mulighed for det.

Hvad er formålet med støtte og hjælp til personlig pleje?

Formålet med indsatsen er:

 • at udvikle og fastholde din evne til selv at klare din personlige pleje
 • at medvirke til, at du får tilgodeset dit behov for grundlæggende hygiejne
 • at bevare din livskvalitet og værdighed
 • at lette din daglige tilværelse.

Hvad kan jeg få hjælp til?

Du kan få hjælp til:

 • Sengebad og brusebad samt efterfølgende aftørring af bruseniche. Indsatsen ydes som udgangspunkt kun i hverdagene
 • Hårvask og tørring
 • Øvre toilette
 • Nedre toilette i plejeseng
 • Tand- og mundpleje
 • Barbering, frisering
 • Hudpleje og observation af hud
 • Neglepleje ved normale negle på hænder
 • Fodpleje ved normale fødder og ikke ved kronisk lidelse
 • Hjælp til at komme i og af tøjet
 • Toiletbesøg 
 • Skift af bind/ble
 • Tømning af kolbe, bækken, toiletspand, hygiejne omkring toilet
 • Hjælp til forflytning, vending og lejring.

Hvad kan jeg ikke få hjælp til?

Du kan ikke få hjælp til:

 • Fodpleje
 • Neglepleje hos diabetikere og personer med særlige neglelidelser
 • Karbad
 • Tømning af tørkloset 
 • Håroprulning.

Hvem visiterer til indsatsen?

Visitatorer.

Kan jeg selv bestemme, hvem der skal hjælpe mig?

Personlig pleje er omfattet af frit valg. Det betyder, at du har mulighed for at vælge, om hjælpen skal udføres af:

 • Den kommunale hjemmepleje
 • En person, du selv udpeger, der skal godkendes af Visitationen
 • Fritvalgsbevis til valg af CVR-registreret virksomhed.

Hvad koster det at få hjælp til personlig pleje?

Det er gratis at få hjælp til personlig pleje.

Du skal selv indkøbe engangsvaskeklude og dine personlige plejeprodukter.

Er der noget, jeg skal gøre?

Du skal være hjemme, når leverandøren kommer - Hvis du ikke kan være hjemme, skal du melde afbud til leverandøren.

Hvis der sker ændringer i dit behov for hjælp, fordi du kan klare mere eller mindre selv, skal du orientere Visitationen herom.

Følges der op på min bevilling?

De hjælpere, der kommer hos dig, har pligt til at orientere visitationen om evt. ændringer i din hverdag og dit behov for hjælp.

Visitationen vil følge op på og justere din bevilling ved tilbagemeldinger fra leverandøren eller ved besøg hos dig.

Sidst opdateret 10. januar 2020