Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg

Lovgrundlag

Servicelovens § 83.

Hvad er psykisk pleje og omsorg?

Psykisk pleje og omsorg er støtte til at skabe struktur og sammenhæng i hverdagen.

Hvem kan få hjælp til psykisk pleje og omsorg?

Du kan få psykisk støtte og omsorg, hvis du har en demenssygdom, en psykisk lidelse eller kognitive vanskeligheder, der medfører, at du helt eller delvist er ude af stand til at tage vare på daglige opgaver og dig selv.

Som udgangspunkt vil du få tilbudt et rehabiliteringsforløb, hvor du gennem træning og vejledning kan lære strategier til at håndtere hverdagens udfordringer. 

Hvis du har akut behov for psykisk støtte og omsorg, kan det iværksættes med det samme. 

Det er ikke efter § 83 i Lov om Social service muligt at yde socialpædagogisk bistand.

I disse situationer skal der i stedet rettes henvendelse til Socialafdelingen for socialpædagogisk hjælp efter Servicelovens § 85.

Hvad er formålet med støtte og hjælp til psykisk pleje og omsorg?

Formålet med psykisk støtte og omsorg er:

  • at udvikle og fastholde din evne til at tage vare på dig selv og hverdagens opgaver
  • at støtte dig i at tage vare på dig selv og hverdagens opgaver.

Hvad kan jeg få hjælp til?

Psykisk pleje og omsorg kan være:

  • telefonopringning på fast tidspunkter for at huske dig på at udføre en opgave
  • kortvarige besøg for at sikre, at du for eksempel har taget din medicin, spist din mad og lignende
  • besøg, hvor dagens eller ugens opgaver bliver gennemgået og struktureret
  • at du får overholdt aftaler – eks. at du er klar til at blive afhentet til lægebesøg, aktivitetscenter eller lignende.

Hvad kan jeg ikke få hjælp til?

Ledsagelse til læge, sygehus eller lignende.

Hvem visiterer til indsatsen?

Visitatorer.

Kan jeg selv bestemme, hvem der skal hjælpe mig?

Psykisk pleje og omsorg er omfattet af frit valg. Det betyder, at du har mulighed for at vælge, om hjælpen skal udføres af:

  • Den kommunale hjemmepleje
  • En person, du selv udpeger, der skal godkendes af Visitationen
  • Fritvalgsbevis til valg af CVR-registreret virksomhed.

Hvad koster det at få hjælp til psykisk pleje og omsorg?

Det er gratis at få hjælp til psykisk pleje og omsorg.

Er der noget, jeg skal gøre?

Du skal være hjemme, når leverandøren kommer - hvis du ikke kan være hjemme, skal du melde afbud til leverandøren.

Hvis der sker ændringer i dit behov for hjælp, fordi du kan klare mere eller mindre selv, skal du orientere Visitationen herom.

Følges der op på min bevilling?

De hjælpere, der kommer hos dig, har pligt til at orientere visitationen om evt. ændringer i din hverdag og behov for hjælp.

Visitationen vil følge op på og justere din bevilling ved tilbagemeldinger fra leverandøren eller ved besøg hos dig.

Sidst opdateret 02. april 2019