Kvalitetsstandard for tøjvask

Lovgrundlag

Servicelovens § 83.

Hvad omfatter hjælp til tøjvask?

Hjælp til at få vasket dit tøj og linned.

Hvem kan få hjælp til tøjvask?

Du kan få hjælp til tøjvask, hvis du og din ægtefælle/evt. samboende i en kortere eller længere periode har meget vanskeligt ved, eller er ude af stand til selv at klare de aktiviteter, der indgår i at vaske tøj.

Når du søger om hjælp til tøjvask, vil du som udgangspunkt få tilbudt et rehabiliteringsforløb, hvor du gennem træning, vejledning og afprøvning af hjælpemidler får afklaret, hvad du selv kan udføre af opgaver i forbindelse med tøjvask, og hvad du eventuelt fortsat har behov for støtte til.

Hvis du har et akut behov for hjælp til tøjvask, kan det iværksættes med det samme.

Hvad er formålet med hjælp til tøjvask?

Formålet med indsatsen er, at du får tilgodeset dit behov for rent tøj og linned.

Hvad kan jeg få hjælp til?

Leverandøren:

  • Udleverer vasketøjsposer til det snavsede tøj
  • Afhenter vasketøj hver 14. dag
  • Sorterer, vasker, tørrer i tørretumbler og lægger tøjet sammen
  • Leverer tøjet hos dig ugen efter.

Afhentning og levering sker på en fast ugedag.

Hvad kan jeg ikke få hjælp til?

Du kan ikke få hjælp til:

  • at få vasket i din egen vaskemaskine eller på fælles vaskeri
  • vask af tøj i hånden
  • strygning.

Hvem visiterer til indsatsen?

Visitatorer.

Kan jeg selv bestemme, hvem der skal hjælpe mig?

Du kan vælge mellem Nyborg Kommunes Serviceteam eller et ”fritvalgsbevis”.

Hvad koster det at få hjælp til tøjvask?

Der er en egenbetaling pr. vask.

Egenbetalingen dækker driftsudgifter (sæbe, el, vand, varme og lignende).

Taksterne reguleres en gang årligt og kan findes på Nyborg Kommunes hjemmeside.

Der er mulighed for tilkøbsydelser ved leverandøren som f.eks. rensning af tøj.

Er der noget, jeg skal gøre?

  • Du skal samle dit vasketøj sammen i vasketøjsposen, så den er klar til afhentning.
  • Du skal være hjemme, når leverandøren afhenter og leverer vasketøjet - hvis du ikke kan være hjemme, skal du melde afbud til leverandøren.
  • Hvis der sker ændringer i dit behov for hjælp, fordi du kan klare mere eller mindre selv, skal du orientere Visitationen herom.

Følges der op på min bevilling

De hjælpere, der kommer hos dig, har pligt til at orientere visitationen om evt. ændringer i din hverdag og behov for hjælp.

Visitationen vil følge op på og justere din bevilling ved tilbagemeldinger fra leverandøren eller ved besøg hos dig.

Sidst opdateret 02. april 2019