Børn som pårørende til psykisk syge

Til familier med børn under 18 år hvor mor, far eller søskende har en psykisk sygdom.

Tilbud om samarbejde

Odense kommune har udarbejder en samarbejdsmodel, som sætter fokus på at tilbyde den nødvendige støtte og hjælp til familier, når mor, far eller søskende har en psykisk sygdom.

Når du får viden om, at et barn under 18 år har forældre eller søskende med en psykisk sygdom, har du ansvaret for at undersøge, om barnet skal tilbydes en indsats.

Tilbud om børne- og ungegrupper

- et tilbud til alle børn og unge mellem 6-18 år i Region Syddanmark.

Dette er et særligt tilbud til børn og unge, som har en mor, far eller søskende med psykisk sygdom.

Vi tilbyder

Gruppeforløb på 10-12 gange, hvor vi mødes to timer om ugen. Sideløbende med børnegrupperne tilbyder vi forældregrupper, hvor forældre har mulighed for at møde ligesindede og dele erfaringer.

Hvor mødes vi?

I vores lokaler i Slotsgade 5, Odense C, på skoler, ungdomsskoler og lign.

Hvem kan henvise?

Forældre kan selv henvise deres børn, eller fagpersoner kan henvise med forældres accept.

For yderligere oplysninger kontakt

Sundhedsplejerske Anja Jakobsen, tlf. 5177 7386, e-mail: ajak@odense.dk
Socialrådgiver Berit Juel, tlf. 2965 0203, e-mail: bejr@odense.dk

Virksom træning, Rehabiliteringsteamet, Slotsgade 5, 5000 Odense C.

Sidst opdateret 16. januar 2019