Seksualguide

Seksualitet – en vigtig del af dit liv.

Seksualitet er en vigtig del af de fleste menneskers trivsel og livskvalitet. 

Mennesker udlever deres seksualitet på vidt forskellige måder. Sygdom og funktionsnedsættelse kan påvirke ens seksualitet. Det kan styrke borgerens trivsel og livskvalitet at få hjælp til at udleve sin seksualitet eller møde forståelse for, at seksualitet betyder eller har betydet meget for borgeren.

Nyborg Kommune ser det som en vigtig opgave at sikre professionel, respektfuld og etisk forsvarlig støtte i relation til seksualitet.

Borgeren har ret til at modtage professionel hjælp til at udleve sin lyst og få dækket behov for nærhed, intimitet og sex. Det er et basalt behov, der er en naturlig del borgerens privatliv.

En professionel tilgang

En borger kan altid kan få en snak og rådgivning om seksualitet. Det kan være svært at tale om seksualitet. Støtte til seksualitet kan opleves som grænseoverskridende, og der kan opstå usikkerhed omkring, hvad der er etisk forsvarligt. 

Vi har medarbejdere, som yder professionel rådgivning og støtte omkring seksualitet, og som er vant til at snakke om det. Vi indhenter altid et samtykke og respekterer borgerens grænser, når borgeren ønsker at have en snak med os. 

Rammer for rådgivning og hjælp

Vi arbejder ud fra følgende principper, når vi har snakken med borgeren om seksuel sundhed og trivsel:

  • Vi  snakker om borgerens behov, ønsker og forudsætninger
  • Vi støtter borgeren med respekt for borgerens integritet og værdighed
  • Vi støtter på en måde, der er mindst indgribende i borgerens liv
  • Vi yder primært råd og vejledning

Hvis du vil vide mere

Spørg gerne personalet på institutionen om, hvordan der arbejdes med seksuel sundhed og trivsel. 

 

Sidst opdateret 16. december 2020