Voksne med handicap

Mange borgere med handicap kan ved hjælp af personlig støtte, hjælpemidler og ikke mindst hjælperordningen fungere på højde med borgere uden handicap i det daglige.

En del voksne med handicap har dog så store vanskeligheder, mentalt eller fysisk, at de efterspørger særligt indrettede  og  / eller støttende bomuligheder.
 
Perspektivet med indsatserne er, at den sociale og den handicapkompenserende støtte skal reducere de sociale konsekvenser af handicappet, således borgere med handicap så vidt muligt kan indgå i samme samfundsmæssige sammenhænge som andre mennesker. Det er også væsentligt, at der skabes mulighed for at borgere med handicap på egne præmisser kan være sammen med ligestillede i forskellige sammenhænge.

Du kan også læse kvalitetsstandarder for voksne med handicap her

Sidst opdateret 16. januar 2019