Døgn- og botilbud til voksne udviklingshæmmede

Lovgrundlag - Lov om Social Service § 107. og § 108.

§ 107. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det.

§ 108. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.

Læs mere om de enkelte døgn- og botilbud til voksne udviklingshæmmede

Se kvalitetsstandarden for § 85 på botilbud

Se kvalitetsstandarden for § 107

Se kvalitetsstandarden for § 108 

Sidst opdateret 16. januar 2019