Ledsageordning

Lovgrundlag - Lov om Social Service § 97.

§ 97. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under 67 år, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Ledsagelsen er følgeskab og praktisk hjælp til borgere og skal foregå ud af hjemmet. Eksempler på aktiviteter  hvor ledsager kan bruges kan være  at besøge venner, familie , biografture, teaterture, indkøb. Listen er ikke udtømmende.

En ledsager må ikke foretage enkeltpersonløft, udføre husligt arbejde i hjemmet eller udføre plejeopgaver. En ledsager må ikke fungere som besøgsven. Listen er ikke udtømmende.

Se kvalitetsstandarden for § 97

Sidst opdateret 16. januar 2019