Merudgifter

Lovgrundlag - Lov om Social Service § 100.

§ 100. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem 18 og 65 år, med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der efter § 15 a i lov om social pension har opsat udbetalingen af folkepensionen. Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i denne lov.

Formålet med at dække nødvendige merudgifter for personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne er at afhjælpe borgeren med handicap og dennes familie. Derved kan borgeren få den hjælp, der skal til for at få dagligdagen til at fungere. En merudgift er en udgift, der er direkte forbundet med handicappet.

Se kvalitetsstandarden for § 100

Sidst opdateret 16. januar 2019