Socialpædagogisk støtte

Lovgrundlag - Lov om Social Service § 85.

§ 85. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Nyborg kommune har et korps af pædagoger ansat til at varetage opgaven med socialpædagogisk støtte til borgere med behov for dette. Støtten tager udgangspunkt i den enkeltes behov og foregår i/ud af borgerens hjem.

Se kvalitetsstandarden for § 85 - støtte i eget hjem

Se kvalitetsstandarden for § 85 - støtte på botilbud

Sidst opdateret 16. januar 2019