Fritvalgsordningen vedrørende hjælpemidler

Hvis du har fået bevilget et genbrugshjælpemiddel, har du under visse forudsætninger mulighed for at benytte fritvalgsordningen i Nyborg Kommune.

Hvad betyder fritvalgsordningen?

Med fritvalgsordningen har du under visse forudsætninger mulighed for selv at vælge, hvem der skal levere det bevilgede hjælpemiddel.

Du kan også vælge at anskaffe et dyrere hjælpemiddel end det, kommunen vil yde støtte til. Hjælpemidlet skal dog i samme omfang som det bevilgede kompensere for din nedsatte funktionsevne. Hvis du vælger anden leverandør eller et dyrere hjælpemiddel er det dig selv, der indkøber hjælpemidlet. Kommunen refunderer udgiften, dog højest med et beløb svarende til den pris, som kommunen kunne have anskaffet hjælpemidlet for hos sin leverandør.

Har jeg altid mulighed for selv at vælge?

Der er ikke frit valg af leverandør, hvis kommunen kan stille et hjælpemiddel til rådighed, der er identisk med det, du selv ønsker at anskaffe fra en anden leverandør. Det vil sige, at hvis kommunen kan udlåne f.eks. en brugt rollator, kan du ikke frit vælge anden leverandør, hvis du i stedet for den brugte ønsker en ny rollator af samme mærke.

Hvis du ønsker at anskaffe en dyrere og lige så egnet rollator, har du stadig ret til dette, når du selv betaler prisforskellen.

Hvad betyder det for mig, hvis jeg anskaffer et dyrere hjælpemiddel?

Hvis du anskaffer et dyrere hjælpemiddel og selv betaler prisforskellen, betragtes det som et udlån. Hjælpemidlet skal derfor leveres tilbage til kommunen, når du ikke længere har behov for det. Du har altså ikke ejendomsret over hjælpemidlet.

Når hjælpemidlet leveres tilbage til kommunen, skal kommunen refundere en del af din egenbetaling, hvis de tre nedenstående betingelser er opfyldt:

 • hvis dit merkøb har bevirket, at hjælpemidlet har en generelt forøget anvendelighed, også for andre borgere. Det vil sige, at hvis du ved dit merkøb har fået et hjælpemiddel med ekstra funktioner, som andre borgere også vil kunne have glæde af
 • hvis din egenbetaling er over 2.500 kr.
 • hvis hjælpemidlet er under 4 år.

Det beløb, der kan refunderes, er din egenbetaling med fradrag af 2.500 kr. samt fradrag af 1/48 for hver måned, der er gået siden købsdatoen.

Hvad sker der, når kommunen vurderer, at jeg opfylder betingelserne for et hjælpemiddel?

 • Du underretter din sagsbehandler i Myndighedsafdelingen, hvis du ønsker at benytte dig af retten til frit valg. 
 • Du vil herefter få oplyst prisen på det hjælpemiddel, som Nyborg Kommune kan stille til rådighed og som opfylder de krav, der er stillet til egnethed.
 • Derefter kan du finde frem til det hjælpemiddel, du ønsker at anskaffe og underrette din sagsbehandler i Myndighedsafdelingen derom. 
 • Det vurderes, om betingelserne for støtte til det konkrete hjælpemiddel er opfyldt, eller om der kan stilles et identisk hjælpemiddel til rådighed.
 • Hvis betingelserne for frit valg opfyldes, indkøber du selv hjælpemidlet.
 • Betalingen skal foregå således, at fakturaen på kommunens andel sendes direkte fra forhandleren til kommunen.
 • Du betaler din eventuelle andel direkte til forhandleren.
 • Det skal fremgå af fakturaen til kommunen, om din egenbetaling er fratrukket.

Kan jeg få hjælp til reparationer og udskiftning af hjælpemidler?

Hvis du med støtte fra kommunen har anskaffet et hjælpemiddel, gælder de samme regler for reparationer og udskiftning, som hvis der var tale om et almindeligt udlån fra kommunen.

Hvis der på grund af dit frie valg af hjælpemiddel bliver tale om flere/dyrere reparationer eller hyppigere udskiftninger, skal du selv afholde udgifterne hertil.

Hjælpemidler, der anvendes af andre som led i din pleje (APV-hjælpemidler), er ikke omfattet af retten til frit valg.

Kontakt din sagsbehandler i Myndighedsafdelingen

Genbrugshjælpemidler, tlf. 6333 7471, tlf. tid 8.30-9.30.
Kropsbårne, inkontinens og diabetes, tlf. 6333 7530.
Høre- og Synshjælpemidler, tlf. 6333 7472.

Ansøg om hjælpemidler

Sidst opdateret 23. oktober 2014