Handicapbiler

Du kan søge om støtte til køb af bil eller særlig indretning af bil, hvis du eller dit barn har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Hvem kan få støtte til køb af bil? 

Hvis din eller dit barns funktionsevne er varigt nedsat, har du mulighed for at søge støtte til køb af bil. Nedsat funktionsevne vil sige, at der ikke inden for en overskuelig fremtid er udsigt til bedring af evnen til at færdes.

Hvordan søger jeg?  

Ved at ringe til en af de sagsbehandlende terapeuter, kan du få yderligere vejledning om de generelle regler for støtte til køb af bil. 

Hvis du efter denne samtale ønsker at søge støtte til køb af bil, sender sagsbehandleren et ansøgnings- og spørgeskema til dig. 

Du kan også udfylde ansøgningsskemaet ”Ansøg om støtte til bil” ved at klikke i den gule selvbetjeningsboks til højre.

Hvordan behandles min ansøgning?

For at afklare, om du er omfattet af den målgruppe, der er berettiget til støtte til bil, foretager en sagsbehandlende terapeut en samlet vurdering af:
  • dine helbredsmæssige forhold 
  • sociale forhold 
  • din evne til at færdes (gangfunktion)
  • dit daglige kørselsbehov og en vurdering af, om bilstøtten vil gøre dig selvhjulpen.

Hvilken bil kan jeg få støtte til?

Hvis du er berettiget til støtte til køb af bil, ydes der støtte svarende til prisen på den billigste bil, der er egnet set i forhold til dit behov. Det er den sagsbehandlende terapeut, der vurderer, hvilken bil der er den billigst egnede.

Læs pjecen ”Støtte til køb af bil – servicelovens § 114

Læs om Nyborg Kommunes sagsbehandlingsfrister her

Ansøg om støtte til bil

Sidst opdateret 04. maj 2020