Nødkald

Nødkald er et hjælpemiddel til dig, der har varig funktionsnedsættelse og har behov for akut hjælp.

Hvad er et nødkald?

Et nødkald består af et lille apparat og en sender, som ved aktivering på armbånd eller halskæde giver hjemmehjælper eller hjemmesygeplejerske besked om, at der er behov for hjælp.

Hvem kan få bevilget et nødkald? 

Hvis du har varig funktionsnedsættelse og har behov for akut hjælp, har du efter Lov om social service § 112 mulighed for at få bevilget et nødkald som udlån. Nødkaldet er beregnet til brug ved behov for akut hjælp. 

Hvad er betingelserne for få bevilget et nødkald?

For at få bevilget nødkald skal der være en risiko for, at du får et livstruende anfald, og/eller at du ofte har faldepisoder, der ikke kan forebygges ved andre tiltag.

Det er dog en forudsætning, at du ikke selv kan tilkalde hjælpen på anden vis, fx. via telefon, trådløs telefon og (ældrevenlig) mobiltelefon.

For at få nødkald skal du enten have en fastnettelefon/IP-telefoni eller indkøbe et SIM-kort fra TDC med abonnement, som skal sættes i nødkaldet, så der kan oprettes en telefonforbindelse, ligesom med en mobiltelefon. 

Hvordan søger jeg om at få bevilget et nødkald?

Hvis du vil søge om et nødkald, skal du kontakte Jane Madsen, administrerende sagsbehandler på tlf. 6333 7472 - telefontid kl. 8-14.

Du kan læse mere om brugen af nødkald her

Sidst opdateret 13. marts 2018