Integration

Nyborg Kommune har fokus på en vellykket integration.

Den 28. november 2017 godkendte Nyborg Byråd den overordnede Integrationsstrategi 2017.

Vision

I Nyborg Kommune skal alle borgere opleve at have en værdifuld rolle i samfundet, og føle at de på hver deres måde bidrager til at skabe et samfund præget af aktivt medborgerskab og respekt for de demokratiske værdier, der gælder i det danske samfund; ligestilling, de demokratiske beslutningsprocesser, religionsfrihed, ytringsfrihed og respekt for den personlige frihed.

I Nyborg kommune er visionen for integrationsindsatsen, at borgere uanset etnisk baggrund hurtigst muligt opnår selvforsørgelse gennem job eller uddannelse, således at de har samme muligheder som øvrige borgere i samfundet..

Se hele Integrationsstrategien her

Sidst opdateret 06. december 2017