Juulskov Huset - behandlingstilbud til børn og unge

Juulskov Huset tilbyder individuelle behandlingstilbud til børn og unge med vidtgående behandlingsbehov, så som tidlig skade grundet omsorgssvigt, psykiatriske lidelser, lettere begavelsesmæssige udfordringer og følelsesmæssige og sociale vanskeligheder.

Behandlingen i Juulskov Huset tager primært afsæt i den neuroaffektive udviklingspsykologi med anvendelse af differentierede pædagogiske tiltag lige fra miljøterapi, neuropædagogik, strukturpædagogik, adfærdsregulation, social færdighedstræning samt theraplay-inspirerede tilgange i forhold til at øge kropsbevidsthed og regulere arousal og emotioner.

Juulskov Huset har base i Ørbæk i rolige og naturskønne omgivelser. 

Læs meget mere på juulskovhuset.dk

Juulskov Huset
Skolevænget 4
5853 Ørbæk

Tlf. 6333 6950

Yderligere information

Tilsynsrapport 13. august 2019

Sidst opdateret 02. september 2019