Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde § 99

Formålet med opsøgende socialt arbejde 

Formålet med opsøgende socialt arbejde er at styrke dine muligheder for at opnå og bevare kontakt til omverdenen efter ønske og behov.

Målet er, at du bliver i stand til at benytte de muligheder i samfundet og i andre tilbud, som du kan gøre brug af.

Hvem kan få hjælp?

Du kan efter Nyborg Kommunes serviceniveau få hjælp, hvis: 

 • du er psykisk sårbar.
 • du har et stof- eller alkoholmisbrug.
 • du er hjemløs eller ikke kan være i egen bolig.
 • du har særlige sociale problemer.

Hvad består hjælpen af?

Hjælpen tager udgangspunkt i dit liv og styrker dine muligheder.

Vi vil i henhold til Nyborg Kommunes serviceniveau fx støtte dig: 

 • ved at tilbyde dig hjælp, når andre er bekymrede for dig. 
 • i at håndtere sociale og personlige udfordringer. 
 • i at udvikle redskaber, så du bliver i stand til at tage ansvar for og klare dit eget liv.
 • i at opnå en tro på positiv forandring.

Hjælpen kan ydes som støtte, rådgivning og omsorg, med henblik på at du eksempelvis kan:

 • skabe netværk.
 • få kontakt til offentlige instanser, fx kommunen.
 • udføre almindelige daglige gøremål, fx rengøring, oprydning, tøjvask og indkøb.
 • flytte, fx planlægning af flytning og bestille flyttebil.
 • blive vejledt i personlig hygiejne.
 • passe medicinsk behandling.
 • åbne, læse og forstå post.
 • administrere din økonomi.
 • strukturere kaotiske tanker.
 • omgås andre.
 • beholde eller få en bolig.

Det Opsøgende Team udfører ikke opgaverne for dig.

Sådan søger du om hjælp

Du kan kontakte Socialafdelingen på tlf. 6333 7904 eller pr. mail via din e-Boks, hvis du ønsker at søge om støtte. Du kan også sende et brev.

Du kan forvente at blive kontaktet af en medarbejder fra kommunen få dage efter din henvendelse. Medarbejderen vil informere dig om, hvad du kan forvente af hjælp og vejledning.

Du kan se kommunens sagsbehandlingstider på socialområdet her 

Hvad er dit ansvar?

Det er dit ansvar:

 • at samarbejde, så godt du kan.
 • ikke at udvise truende adfærd over for medarbejderne.

Øvrige relevante oplysninger

Du kan få hjælp anonymt, hvis du ønsker det.

Hjælpen er frivillig, og du kan afslå at tage imod den.

Læs den faglige uddybning af kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde § 99

Godkendt i Byrådet 27.11.2018

Sidst opdateret 10. januar 2019