Udsattepolitik for Nyborg Kommune

Gruppen af udsatte borgere er karakteriseret ved at have vidt forskellige behov, forudsætninger og levestandarder.

Et fællestræk for de udsatte er viften af forskellige kommunale indsatser og tiltag, der henvender sig til dem.

Følgende grupper af borgere er karakteriseret som værende socialt udsatte:

  • Borgere med misbrugsproblemer
  • Hjemløse borgere med problemstillinger af social og/eller omsorgsmæssig karakter, som kræver en særlig indsats
  • Sindslidende borgere
  • Traumatiserede flygtninge

Udsattepolitikkens hovedformål er at sikre sammenhæng og helhed i de indsatser og tiltag, der er målrettet de forskellige grupper af socialt udsatte borgere i Nyborg Kommune.

Læs hele udsattepolitikken for Nyborg Kommune her

Sidst opdateret 09. april 2019