Handicapkørsel

Borgere, der er svært bevægelseshæmmede, som benytter ganghjælpemidler og ikke er i stand til at benytte bybusser eller rutebiler, kan tilbydes at køre kollektivt.

Kørsel foregår med bil, tog eller kørestolstransport, hvis det er nødvendigt, og man bliver hentet på sin adresse.
 
Handicapkørsel kan benyttes til fritidsformål som besøg, indkøb, kulturelle formål og lignende.

Hvem kan få kørsel?

Svært bevægelseshæmmede borgere, som 

  • har fået bevilget kørestol, rollator eller andre ganghjælpemidler af kommunen eller er berettiget til det
  • ikke kan benytte offentlige transportmidler
  • er fyldt 18 år
  • er blind eller stærkt svagsynet (synsstyrke 10 % eller mindre)
  • og varigt har svære lidelser i bevægeapparatet.

Midlertidige lidelser af under 1 års varighed og andre lidelser som for eksempel hjerte-/lungelidelser eller psykisk handicap giver ikke adgang til ordningen.
 
Kommunen afgør, om betingelserne for optagelse i ordningen er opfyldt.
 
Fynbus varetager alt andet i forbindelse med handicapkørselsordningen. Tur bestillinger foregår fra Fynbus’ hjemmeside.

Læs mere på www.fynbus.dk 

Omfang og pris

Handicapkørselsordningen giver mulighed for 104 enkeltture pr. år. Ved kørsel betaler borgeren en pris til chaufføren, afhængigt af turens længde. Der er begrænsninger i, på hvilke tider af døgnet ordningen kan benyttes.

Der kan arrangeres befordring i hele landet. Ved kørsel udover Fyn arrangeres der togrejse, dog med bil til og fra stationerne. Betaling for ture med taxa/liftbus uden for Fyn udlægges i første omgang af brugeren. Ved henvendelse til Fynbus med fremvisning af printkvittering og gyldig kørselskupon refunderes turen efter gældende regler. 

Servicemål

Ansøgninger om handicapkørselsordningen besvares inden 14 dage.

Klagemulighed

Reglerne hører under Lov om trafikselskaber og afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 

Ansøgningsskema og takster

Ansøgningsskema kan hentes på nedenstående link.

Optagelse i handicapkørselsordning

Bestil kørsel online

Sidst opdateret 26. marts 2019